Vyznamenaní z církevních řad

Státní vyznamenání a řády byly uděleny či propůjčeny také několika osobnostem z křesťanských církví.
Publikováno: 29. 10. 2001 18:00

Praha: Prezident republiky Václav Havel udělil a propůjčil v Den vzniku samostatného státu (28. října) státní řády a vyznamenání 44 osobnostem.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka propůjčil prezident Havel mj. Mons.ThDr.PhDr. Karlu Vránovi (24.8.1925) a P. Františku Líznovi, SJ (11.7.1941) za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Teolog a filozof Karel Vrána patří mezi výrazné postavy českého exilu a katolické církve. Studoval teologii v Itálii, kde také strávil delší část svého života, když mu byl komunistickým režimem znemožněn návrat do vlasti. Stál u zrodu římské Křesťanské akademie, v roce 1989 byl zvolen jejím předsedou. Během exilu byl pod pseudonymem Pavel Želivan slyšen z více rozhlasových stanic, především ze Svobodné Evropy. Jako rektor českého Nepomucena v Římě vytvořil českým exulantům zázemí pro studium na papežských univerzitách. Spolu s arciopatem Opaskem založil v roce 1972 Opus bonum. Po návratu do vlasti přednášel na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Katolický duchovní František Lízna byl jako jezuitský kněz a signatář Charty 77 čtyřikrát souzen a vězněn z politických důvodů v letech 1960-1987. Na kněze byl vysvěcen v roce 1974, nikdy však nezískal tzv. státní souhlas k působení v duchovní správě. Pracoval jako sanitář, byl pronásledován a vyslýchán. Jako kněz působí veřejně od roku 1989, v současnosti je duchovním správcem ve věznici Mírov. Významná je jeho činnost v oblasti pastorace Romů, je průkopníkem organizace vězeňské duchovní správy.

Medaile Za zásluhy o Českou republiku byla udělena ThLic. Dominikovi Jaroslavu Dukovi (26.4.1943) a Miloši Rejchrtovi (19.10.1946).

Katolický biskup a místopředseda České biskupské konference Dominik Duka absolvoval Teologickou fakultu v Litoměřicích v roce 1970 a pokračoval ve studiích ve Varšavě. V roce 1975 byl z politických důvodů zbaven tzv. státního souhlasu k výkonu duchovní služby. Poté pracoval 15 let ve Škodě Plzeň. Ilegálně se účastnil činnosti dominikánského řádu. Aktivně byl zapojen do samizdatových aktivit. V letech 1981-1982 byl za řádovou činnost a spolupráci se zahraničím vězněn.

Miloš Rejchrt byl do funkce duchovního Českobratrské církve evangelické uveden v roce 1970, po studiu na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. O dva roky později byl pro své politické aktivity zbaven tzv. státního souhlasu k výkonu této činnosti. Od té doby pracoval v dělnických profesích. Patří mezi signatáře Charty 77 a v letech 1980-1981 byl jejím mluvčím. Po roce 1989 se vrátil do veřejného života a zapojil se do duchovní správy.

Medaile Za zásluhy o stát byla udělena Oldřichu Holubářovi (9.6.1930).

Oldřich Holubář byl v mládí činný v Orlu a ve sdružení lidovecké mládeže. V roce 1948 odešel do exilu v Německu. Podařilo se mu obnovit orelskou činnost v uprchlickém táboře Murnau a stál u zrodu Svatováclavské župy sjednocující podobná hnutí v táborech v Německu, Rakousku, Itálii. Po dalších exilových vlnách se působení župy rozšířilo do mnoha dalších zemí, včetně USA, Austrálie, Brazílie a Venezuely. V roce 1951 odešel do USA. Podílel se na mnoha exilových aktivitách, v roce 1968 zorganizoval protestní demonstraci proti okupaci Československa. Pět let pracoval na výstavbě české národní kaple ve washingtonské katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie. V roce 1989 byl zvolen předsedou Svazu českých katolíků, který sdružuje všechny katolické spolky krajanů v USA.

Plný text projevu prezidenta republiky u příležitosti předávání státních vyznamenání najdete v příloze této zprávy.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020