Znovuotevření Ernestina

Ernestinum - internátní odborná škola pro handicapované děti a mladé lidi - bude znovuotevřeno 1.11. v Budeničkách.
Publikováno: 31. 10. 2001 21:00

Budeničky: Zařízení Ernestinum v zámeckém areálu Budeničky (u Zlonic, okr. Kladno) bude slavnostně znovuotevřeno ve čtvrtek 1. listopadu ve spolupráci společnosti Eteria s.r.o. a české provincie kongregace Školských sester sv. Františka. Právě na tento den připadá 130. výročí od zahájení činnosti Ernestina na Pražském hradě Spolkem paní a dívek sv. Anny, vedené Karlem Slavojem Amerlingem.

V souladu s tradicí Ernestina byl areál zprovozněn jako sídlo internátní odborné školy specifického typu - orientované na sociálně handicapované a mentálně postižené děti a mládež starší 15 let, které bude plně odpovídat požadavkům Evropské unie na provoz podobných zařízení. Ernestinum bude plnit také integrační funkci - nebude uzavřeno "běžné" populaci, počítá se s pořádáním kulturních akcí, otevřením zámeckého parku veřejnosti, spoluprací s blízkými školami a zájmovými institucemi (využití areálových prostor - keramická dílna, tělocvična, práce se dřevem a drobnými materiály apod.).

Obyvatelé Ernestina budou v rámci praktické výuky vykonávat práce spojené s údržbou parku, činnost pasteveckou, chovatelskou, pěstitelskou, ovocnářskou či práce v rámci chráněných dílen. Sociálně handicapovaní klienti zde na rozdíl od jiných zařízení budou moci zůstat a zapojit se jako zaměstnanci do chodu zařízení - ubytování na půli cesty. Na rozdíl od původního ženského ústavu zde budou bydlet ženy i muži. Nejvyšším cílem projektu je zřízení vysoké školy určené pro budoucí pedagogy, speciální pedagogy a výchovné pracovníky v reprezentativních prostorách východního křídla zámku.

Program slavnostního zahájení:
14.00-15.00 Bohoslužba v zámecké kapli celebrovaná biskupem Jaroslavem Škarvadou
15.00-15.30 Tisková konference
15.30-16.30 Slavnostní program, na kterém vystoupí: profesionální šermíři Merlet; Komorní smíšený sbor PedF UK, sbormistr Jana Veverková; sbor Schola cantorum sanctae Caeciliae, sbormistr Ján Čambál; Eliška Kasanová; Dagmar Zázvůrková - Hudební divadlo Karlín; Liana Somičová a Dana Slachová - Národní divadlo; Ivan Hlas a další hosté a představitelé ze světa kultury, církve, státní správy a místní samosprávy
16.30-17.30 Malé pohoštění

Sponzorské dary je možno zasílat na konto číslo 173246201/0300, z něhož budou čerpány příspěvky výhradně na provoz a rekonstrukci areálu.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020