Koncert soudobé duchovní hudby

Koncert soudobé duchovní hudby se uskuteční 8.11. v pražském Lichtenštejnském paláci.
Publikováno: 2. 11. 2001 19:00

Praha: Koncert soudobé duchovní hudby pořádá Společnost pro duchovní hudbu ve čtvrtek 8. listopadu od 19.30 hodin v sále Martinů (Lichtenštejnský palác, Praha 1 - Malá Strana).

Program:
* Jiří Laburda: Preludi ambrosiani per organo solo
* Svatopluk Havelka: Tři psalmodie pro soprán, mezzosoprán, baryton a cimbál
* Václav Hálek: Volání Královny míru pro soprán, housle a varhany
* Jiří Teml: Žalm 136 pro dětská sóla, dětský sbor a smyčcové kvarteto
* Ivan Kurz: Veni Sancte Spiritus pro dětský sbor a smyčcové kvarteto
* Lukáš Hurník: Quis credidit? - komorní kantáta pro baryton, dětský sbor a varhany

Účinkují: Josef Kšica (varhany), Kateřina Furstová (zpěv), Monika Žáková (zpěv), Petr Matuszek (zpěv), Jan Mikušek (cimbál), Pavla Kšicová (zpěv), Eva Bublová (housle), Kühnův dětský sbor - sbormistr Jiří Chvála, Stamicovo kvarteto - Vítězslav Černoch, Josef Kekula (housle), Jan Pěruška (viola), Vladimír Leixner (violoncello), Roman Janál (zpěv) a Jan Kalfus (varhany).

Společnost pro duchovní hudbu (SDH) byla ustavena v roce 1990 jako ekumenická korporace, nezávislá na církvích. Smyslem její činnosti je podpora rozvoje duchovní hudby, historické či současné, a to jak po stránce umělecké, tak i obsahové. SDH se věnuje chorálu, varhanní hudbě, lidové kostelní písni, koncertní činnosti, organologii, nové tvorbě i hudebně vědecké činnosti. Ve výboru SDH působí mj. sbormistři a pedagogové J. Hercl, B. Korejs, F. Šmíd a P. Svoboda; varhaníci J. Ropek, O. Novák, M. Čihař; skladatelé J. Hanuš, P. Eben; za oblast hudební vědy M. Kabelková a J. Baťa. Úřadujícím předsedou je J. Eliáš.
SDH pořádá jarní pražská Setkání chrámových sborů, Svatojánské slavnosti, podzimní Svatováclavské slavnosti. Koncerty soudobé hudby pořádá v rámci festivalu Dny soudobé hudby nebo jako samostatný koncert každoročně již od roku 1993.

Vstupenky v ceně 80 a 40 Kč budou k dispozici buď na místě před koncertem nebo v Týnské galerii, Staroměstské nám. 14, Praha 1; tel: 02/231 49 36; fax: 02/231 99 29; e-mail: info@viamusica.cz.
Bližší informace na internetové adrese www.sdh.cz.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020