Kanovník František Verner oceněn za celoživotní dílo

Kanovník Verner dnes převzal papežské vyznamenání za celoživotní dílo.
Publikováno: 6. 11. 2001 19:00

Praha: P. František Verner, knihovník Vyšehradské kapituly, obdržel vyznamenání "Pro Ecclesia et Pontifice" (za zásluhy pro církev a papeže) za své celoživotní dílo v oboru knihovnictví. Ocenění předal P. Vernerovi pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk při dnešním slavnostním zasedání Vyšehradské kapituly.

P. František Verner dokončil v letošním roce "Bibliografii české katolické literatury 20. století", na níž pracoval 25 let. Jedná se o více než 50 tisíc záznamů jak monografií, tak i důležitých příspěvků z katolických časopisů. Bibliografie je zpracována podle oborů a dílo tak zaplňuje citelnou mezeru v informatice o katolické církvi u nás. Jedná se o přímé pokračování bibliografie pražského světícího biskupa Antonína Podlahy (1865-1932), teologa, archeologa a historika, který zachytil převážně bibliografii 19. století.
Obsáhlá bibliografie kanovníka Vernera byla předána Centrální katolické knihovně v Praze.

František Verner se narodil v roce 1915 v malé polabské vesnici Ostrá. Vstoupil do řádu Křižovníků s červenou hvězdou a zároveň s teologií studoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Na kněze byl vysvěcen v roce 1942, a až do svého odchodu na zasloužený odpočinek ve svých 80 letech v roce 1995, pracoval v duchovní správě různých pražských farností. Nejdéle působil ve farnosti v Košířích (1953-1995), kde dostavěl kostel sv. Jana Nepomuckého. V roce 1987 byl jmenován sídelním kanovníkem na Vyšehradě.
60 let se vzorně staral o Křižovnickou knihovnu, která čítá na 70 tisíc svazků. Na přání kardinála Františka Tomáška vybudoval od skromných začátků Pokoncilní knihovnu, dnešní Centrální katolickou knihovnu v Praze, která dnes obsahuje přes 100 tisíc knih. Překatalogizoval Kapitulní knihovnu na Vyšehradě, která obsahuje na 25 tisíc svazků. Na základech starého a velmi cenného archivu Vyšehradské kapituly vybudoval pokračování archivu do dnešní doby.
V současnosti pracuje P. Verner na bibliografii české katolické literatury z let 1800-1828, kterou Dr. Podlaha ve svém díle vynechal. Výhledově se chce zabývat bibliografií české katolické literatury, od nalezení knihtisku až do roku 1800.

Související články

Další aktuality

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020

U příležitosti Dne české státnosti ocenil Senát biskupa Václava Malého

U příležitosti Dne české státnosti předal dnes předseda horní komory Parlamentu ČR Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Mezi oceněnými byl i pražský pomocný biskup Václav Malý.
25.09.2020