Zpráva z kolokvia Evropské konference křesťanských rádií 2001

Zástupci evropských křesťanských rozhlasových stanic rokovali v Maďarsku.
Publikováno: 6. 11. 2001 19:00

Budapešť (H): Evropská konference křesťanských rádií (CERC) pořádala koncem října v pořadí již 8. kolokvium v Budapešti, kde byli účastníci setkání přijati pracovníky Maďarského katolického rádia se sídlem v Egeru a předsedou Maďarské biskupské konference egerským arcibiskupem Istvánem Seregélym. Kolokvia se účastnili odpovědní pracovníci křesťanských rádií ze 14 evropských zemí, kteří zastupovali několik set rozhlasových stanic. Motto akce znělo: "Evropská křesťanská rádia ve službě člověku a stvoření".

Účastníci spolu diskutovali především o událostech z 11. září, o novém mezinárodním kontextu a o odpovědnosti křesťanských rádií. Výsledkem jejich práce bylo stanovení několika zásad redakční práce, které evokují důležitost úcty k lidským bytostem a zvláště k posluchačům. K těmto zásadám patří např.:
* Neochvějně hledat pravdu
* Snažit se porozumět bez předsudku
* Dát naději a přitom nezamlčet skutečnost
* Vysvětlovat bez spekulací
* Modlit se za oběti a nezapomínat přitom na agresory
* Vychovávat ke společenské odpovědnosti a přitom neobtěžovat

Pracovníci křesťanských rádií také žádají, aby se myšlenky představitelů církví objevovaly ve všech médiích. Jack Hanning, který má v Radě Evropy na starosti vztahy s mezinárodními organizacemi a se státy-nečleny, se na účastníky kolokvia obrátil se slovy: "Křesťanská rádia mohou pomoci Evropě a institucím, které ji tvoří, ve službě národům; mohou sloužit mužům a ženám ve vašich společenstvích. V naší době, kdy je svět konfrontován s tolika hrozbami, v době globalizace trhu a mediálního světa, v době, kdy se stále prohlubuje propast mezi bohatými a chudými, máte právě vy šanci pomáhat posilovat pojem spravedlnosti, práva a úcty ke všem složkám naší společnosti."

Sdružení evropských křesťanských rádií bylo založeno v roce 1994 v Bruselu. V současné době sdružuje 650 stanic ze 14 zemí Evropy. Jejich zástupci se scházejí vždy jednou ročně, střídavě na západě a na východě. Na kolokviu v Budapešti požádalo o členství v CERC rumunské pravoslavné rádio.

Radio Proglas se sídlem v Brně je nekomerční rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách. Vysílá od prosince 1995. V programu zcela chybí reklama; stanice je financována téměř výhradně z darů posluchačů. Pořady Proglasu jsou určeny posluchačům všech věkových kategorií, na vysílání se podílí 10 křesťanských církví. Mluvené slovo tvoří asi 45 % vysílacího času, hudba 55 %. Modlitební pořady zaujímají přibližně 7 %, 8 % tvoří pořady pro děti. Podle průzkumů Mediaprojektu v 1. a 2. čtvrtletí letošního roku poslouchá Radio Proglas týdně 73 tisíc lidí.

Bližší informace o CERC na www.cerc.cz a o Radiu Proglas na www.proglas.cz.

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020