Jmenován nový velmistr nejstaršího českého řádu

Velmistrem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou se stal 6.11. P. Jiří Kopejsko OCr., duchovní správce z poutního místa Chlum Svaté Maří na Sokolovsku.
Publikováno: 7. 11. 2001 19:00

Praha: V pořadí již 47. velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou byl jmenován Svatým stolcem v úterý 6.11. Na dobu 6 let se jím stal P. Jiří Kopejsko OCr., dosavadní 38. probošt jednoho z největších a nejstarších mariánských poutních míst v Čechách - Chlumu Svaté Maří (okr. Sokolov, Karlovarský kraj).
Jmenovací dekret přečetl v závěru slavnostní mše v kostele sv. Františka (u Karlova mostu) apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Erwin Josef Ender za účasti dosavadního apoštolského delegáta, ostravsko-opavského biskupa Františka Lobkowicze.

Jiří Kopejsko se narodil 24.8.1939. Vystudoval strojní průmyslovou školu. Kněžské svěcení přijal po 5letém studiu teologie v roce 1973. Do noviciátu byl přijat 25.10.1990 velmistrem řádu P.JUDr. Ladislavem Sirovým OCr. Slavné sliby složil do rukou apoštolského delegáta Mons. Františka Václava Lobkowicze OPraem., který vedl řád po tragickém úmrtí posledního velmistra (12.2.1992) až do včerejšího dne. P. Kopejsko byl v letech 1995-2000 prvním konsultorem řádu.

Řád křižovníků s červenou hvězdou založila sv. Anežka Přemyslovna v roce 1233 jako špitální bratrstvo, které papež Řehoř IX. povýšil roku 1237 bulou Omnipotens Deus na samostatný kanonický řád s regulí sv. Augustina. Dnes má řád na 20 členů.

Kontakt: Praha, tel: 02/21 10 82 55; Chlumu Sv. Maří, tel: 0168/68 28 91.

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022