Jmenován nový velmistr nejstaršího českého řádu

Velmistrem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou se stal 6.11. P. Jiří Kopejsko OCr., duchovní správce z poutního místa Chlum Svaté Maří na Sokolovsku.
Publikováno: 7. 11. 2001 19:00

Praha: V pořadí již 47. velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou byl jmenován Svatým stolcem v úterý 6.11. Na dobu 6 let se jím stal P. Jiří Kopejsko OCr., dosavadní 38. probošt jednoho z největších a nejstarších mariánských poutních míst v Čechách - Chlumu Svaté Maří (okr. Sokolov, Karlovarský kraj).
Jmenovací dekret přečetl v závěru slavnostní mše v kostele sv. Františka (u Karlova mostu) apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Erwin Josef Ender za účasti dosavadního apoštolského delegáta, ostravsko-opavského biskupa Františka Lobkowicze.

Jiří Kopejsko se narodil 24.8.1939. Vystudoval strojní průmyslovou školu. Kněžské svěcení přijal po 5letém studiu teologie v roce 1973. Do noviciátu byl přijat 25.10.1990 velmistrem řádu P.JUDr. Ladislavem Sirovým OCr. Slavné sliby složil do rukou apoštolského delegáta Mons. Františka Václava Lobkowicze OPraem., který vedl řád po tragickém úmrtí posledního velmistra (12.2.1992) až do včerejšího dne. P. Kopejsko byl v letech 1995-2000 prvním konsultorem řádu.

Řád křižovníků s červenou hvězdou založila sv. Anežka Přemyslovna v roce 1233 jako špitální bratrstvo, které papež Řehoř IX. povýšil roku 1237 bulou Omnipotens Deus na samostatný kanonický řád s regulí sv. Augustina. Dnes má řád na 20 členů.

Kontakt: Praha, tel: 02/21 10 82 55; Chlumu Sv. Maří, tel: 0168/68 28 91.

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022