Farní kroniky a archivy skrývají dokumenty nutné k odškodnění německými podniky

Jen do 31.12.2001 mohou náboženské komunity a organizace, kterým německé podniky způsobily za II. světové války majetkovou újmu, žádat o kompenzaci.
Publikováno: 9. 11. 2001 21:00

Krnov: Najít potřebné dokumenty, které přesvědčí švýcarské úředníky o nároku na odškodnění německými podniky, bude potřeba pečlivě vyhledat. Důkazy o ztrátě, kterou farnost utrpěla např. odebráním kostelního zvonu, budou hrát důležitou roli při uznání kompenzace německými firmami. Německý zákon, který dává šanci na odškodnění majetkových újem náboženským komunitám a organizacím, přesně stanovuje za jakých podmínek je možné žádost podat. "Těchto odškodnění se mohou účastnit i náboženské komunity a organizace, které utrpěly majetkovou újmu během nacistického režimu," uvádí zákon a dodává, že tato škoda musí být spojena s podstatnou, přímou a škody způsobující účastí německých podniků. Nevztahuje se však na škody způsobené např. bombardováním.

Dokázat, který podnik stojí za odebranými zvony, bude sice náročné, není to však nemožné zjistit. Německá pečlivost mnohým farnostem totiž pátrání usnadní. Ve farních kronikách mnohde faráři schovali stvrzenky německé firmy, která zvony či jiné vybavení kostelů z věže sundala a předala úřadům k válečné rekvizici. "Máme stvrzenku např. z farnosti Hrozová na Osoblažsku, kde dva zvony odebrala německá firma 15.1.1942," uvedl Jan Lednický, který situaci na Krnovsku mapuje. Farní kostel v sudetoněmecké vesnici Grosse tehdy přišel o 2 zvony. Sv. Michal vážil 382 kg a sv. Josef 155 kg. Oba odebrala německá stavební firma Hanse Görlicha, která sídlila v obci Neudörfel u města Hotzenplotz (Osoblaha). Odebráním zvonů byla firma pověřena krajským spolkem Kreishandwerkerschaft, který rekvírované zvony svážel a posílal po železnici do sběrných táborů v Německu. Na krnovském nádraží stopa po zvonech končí. Přesto farnosti o kompenzaci požádají. K žádosti je však třeba také notářsky doložit, že farnost Grosse je dnes farností Hrozová, a je tedy právním nástupcem organizace, která o majetek přišla.

Jen na Krnovsku přišly katolické kostely v roce 1942 o 80 zvonů. Jejich osudy již několik let zjišťuje v archivech krnovský ministrant Jan Lednický. Jeho záznamy nyní farnostem značně ušetří práci při sepisování žádostí. "Zvony z Krnova odvezli v roce 1942. Černým dnem byl pro farní kostel sv. Martina 16. únor. Tehdy 6 velkých zvonů zaznělo naposled. Ve věži zůstala jen jejich srdce," uvedl Lednický. Zvony podle historiků posloužily zřejmě jako materiál pro výrobu nábojnic v německých zbrojovkách. "Celková hmotnost krnovských zvonů byla 13,5 tuny. Nevrátil se z nich bohužel ani jeden," dodává Lednický.

Další potřebné dokumenty je třeba hledat ve farních archivech, kronikách, ale mnohé dokumenty jsou k dispozici i ve Státním ústředním archivu v Praze. Pokud ani tam informace o odebraných zvonech není, vyplatí se do Ženevy zaslat alespoň svědectví osob, které sejmutí zvonů na vlastní oči zažily. Pokud někteří farníci mají doma např. fotografie nebo novinové články, které o rekvizicích informovaly, může to při posuzování žádosti pomoci.

Formuláře s žádostí o odškodnění se mají zaslat do konce kalendářního roku 2001 na International Organization for Migration German Forced Labour Compensation Programme, Ref: Property Loss, 17 route des Morillons, P.O.B. 71, CH - 1211 Geneva 19, Switzerland.

V České republice je pověřena vydáváním formulářů pobočka Mezinárodní organizace pro migraci se sídlem v Praze, Dukelských hrdinů 692, 170 00 Praha 7; tel: 02/33 37 01 60; e-mail: iom@iom.cz. Potřebný formulář lze stáhnout také z internetové stránky www.compensation-for-forced-labour.org.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019