43. plenární zasedání ČBK - pokračování

Podzimní plenární zasedání ČBK pokračuje v Hradci Králové.
Publikováno: 14. 11. 2001 14:00

Hradec Králové: Schvalování dokumentu "Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví" bylo důležitým tématem včerejšího odpoledního zasedání České biskupské konference (ČBK). Dokument stanovuje podmínky, za kterých může být křesťanům jiných než katolických tradic umožněn přístup k udělování svátostí v katolické církvi.

Katolická církev, podobně jako Pravoslavná církev a staré východní církve, vychází z přesvědčení, že slavení svátostí v konkrétním společenství je znamením plné jednoty, které dosud nebylo dosaženo, a proto ani plná účast na svátostném životě není dosud možná. Katolická církev však zároveň učí, že křest vytváří pouto jednoty mezi všemi pokřtěnými a z těchto důvodů také uznává, že za určitých okolností, při dodržení určitých podmínek - zvláště z důvodů posílení duchovního života - může být křesťanům jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem otevřen. Platí to především tehdy, nemohou-li se zúčastnit svátostného života ve vlastní církvi.
Dokument byl před schvalováním ČBK konzultován v rámci Ekumenické rady církví. Jeho plný text vydá sekretariát ČBK.

Biskupové se rovněž zabývali návrhem koncepce Katolického týdeníku (KT) pro rok 2002. V letošním roce se rozběhly velké tématické okruhy: Řády a jejich dědictví, Desatero a Bible. Tyto okruhy budou zasahovat i do roku 2002. Na cyklus "Písmo svaté", volně naváže seriál o Bibli, který se bude podrobněji zabývat vybranými místy Starého i Nového zákona.

Pravidelný prostor dostává nyní Plenární sněm katolické církve. S tímto tématem se počítá i pro příští rok. Sněmovní témata, která naleznou u čtenářů větší ohlas, budou dále rozpracována.
Vybraná samostatná čísla budou věnována také palčivým otázkám naší církve, které byly doposud méně prezentovány. Například společenství ve svátostech s křesťany nekatolických tradic, rozvedení v církvi, vztah církve k homosexuálním spoluobčanům apod. Představeny budou i některé nekatolické církve v ČR a hlouběji rozpracovány i některé ekumenické otázky v praxi.

KT se v současné době stabilizoval na 12 stranách. Jedenkrát měsíčně je vydání doplněno o 8 stran přílohy "Perspektivy". Nepravidelně vychází rovněž příloha "Réva".

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020