43. plenární zasedání ČBK - pokračování

Podzimní plenární zasedání ČBK pokračuje v Hradci Králové.
Publikováno: 14. 11. 2001 14:00

Hradec Králové: Schvalování dokumentu "Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví" bylo důležitým tématem včerejšího odpoledního zasedání České biskupské konference (ČBK). Dokument stanovuje podmínky, za kterých může být křesťanům jiných než katolických tradic umožněn přístup k udělování svátostí v katolické církvi.

Katolická církev, podobně jako Pravoslavná církev a staré východní církve, vychází z přesvědčení, že slavení svátostí v konkrétním společenství je znamením plné jednoty, které dosud nebylo dosaženo, a proto ani plná účast na svátostném životě není dosud možná. Katolická církev však zároveň učí, že křest vytváří pouto jednoty mezi všemi pokřtěnými a z těchto důvodů také uznává, že za určitých okolností, při dodržení určitých podmínek - zvláště z důvodů posílení duchovního života - může být křesťanům jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem otevřen. Platí to především tehdy, nemohou-li se zúčastnit svátostného života ve vlastní církvi.
Dokument byl před schvalováním ČBK konzultován v rámci Ekumenické rady církví. Jeho plný text vydá sekretariát ČBK.

Biskupové se rovněž zabývali návrhem koncepce Katolického týdeníku (KT) pro rok 2002. V letošním roce se rozběhly velké tématické okruhy: Řády a jejich dědictví, Desatero a Bible. Tyto okruhy budou zasahovat i do roku 2002. Na cyklus "Písmo svaté", volně naváže seriál o Bibli, který se bude podrobněji zabývat vybranými místy Starého i Nového zákona.

Pravidelný prostor dostává nyní Plenární sněm katolické církve. S tímto tématem se počítá i pro příští rok. Sněmovní témata, která naleznou u čtenářů větší ohlas, budou dále rozpracována.
Vybraná samostatná čísla budou věnována také palčivým otázkám naší církve, které byly doposud méně prezentovány. Například společenství ve svátostech s křesťany nekatolických tradic, rozvedení v církvi, vztah církve k homosexuálním spoluobčanům apod. Představeny budou i některé nekatolické církve v ČR a hlouběji rozpracovány i některé ekumenické otázky v praxi.

KT se v současné době stabilizoval na 12 stranách. Jedenkrát měsíčně je vydání doplněno o 8 stran přílohy "Perspektivy". Nepravidelně vychází rovněž příloha "Réva".

Související články

Další aktuality

Papež na kanonizační mši: Nechť jsou noví svatí vlídným světlem v šeru světa

Papež František dnes na svatopetrském náměstí celebroval mši, při které bylo kanonizováno 5 nových svatých. Jsou jimi kardinál John Newman a 3 řeholnice a 1 terciářka - Giuseppina Vanniniová, Marie Tereza Chiramel Mankidiyanová, Dulce Lopes Pontesová a Markéta Baysová. Ve své homilii papež reflektoval „pouť víry“ podle evangelia sv. Lukáše.
13.10.2019

Noví světci: Markéta Baysová - “svatá od vedle”

Poslední z pěti nových světců je švýcarská františkánská terciářka Markéta Baysová, která žila v 19. století. Tato aktivní zasvěcená laička pracovala jako švadlena a katechetka, chudé nazývala Božími vyvolenými a byla jim láskyplnou přítelkyní.
12.10.2019

Kanonizace Johna Newmana - rozhovor s mediálním koordinátorem Jackem Valerou

Přinášíme vám překlad rozhovoru s mediálním koordinátorem kanonizačního procesu Johna Henry Newmana, kterým je zakladatel mediální sítě Catholic Voices Jack Valero.
12.10.2019

Účastníci synody o Amazonii: Utvářet církev s domorodou tváří

Dnes se uzavřel první týden synody o Amazonii. Během sobotního dopoledne její účastníci projednávali zejména témata spojené s pastorační praxí v tomto regionu. Před novináře pak předstoupili sestra Zully Riosa Rojas Quispe z Peru, ekvádorský biskup Rafael Cob Garcia, brazilský jáhen Francisco Andrade de Lima a brazilský biskup Adriano Ciocca Vasino.
12.10.2019

Účastníci synody o Amazonii: Musíme se posunout od pastoračních návštěv k pastorační přítomnosti

Pátým dnem pokračovala zvláštní biskupská synoda o Amazonii ve Vatikánu. Shromáždění biskupů dnes probíralo témata týkající se prosazování integrální ekologie v panamazonském regionu a situace původních obyvatel a v neposlední řadě se zabývalo úskalími pastorační činnosti v této oblasti. Před novináře pak předstoupili čtyři účastníci synody, mezi nimi mexický arcibiskup Carlos Aguiar Retes, brazilští arcibiskupové Pedro Brito Guimarâes a Joaquín Pertíñez Fernández a sestra Birgit Weilerová z kongregace Suore Missionarie Mediche.
11.10.2019