43. plenární zasedání ČBK - pokračování

Podzimní plenární zasedání ČBK pokračuje v Hradci Králové.
Publikováno: 14. 11. 2001 14:00

Hradec Králové: Schvalování dokumentu "Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví" bylo důležitým tématem včerejšího odpoledního zasedání České biskupské konference (ČBK). Dokument stanovuje podmínky, za kterých může být křesťanům jiných než katolických tradic umožněn přístup k udělování svátostí v katolické církvi.

Katolická církev, podobně jako Pravoslavná církev a staré východní církve, vychází z přesvědčení, že slavení svátostí v konkrétním společenství je znamením plné jednoty, které dosud nebylo dosaženo, a proto ani plná účast na svátostném životě není dosud možná. Katolická církev však zároveň učí, že křest vytváří pouto jednoty mezi všemi pokřtěnými a z těchto důvodů také uznává, že za určitých okolností, při dodržení určitých podmínek - zvláště z důvodů posílení duchovního života - může být křesťanům jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem otevřen. Platí to především tehdy, nemohou-li se zúčastnit svátostného života ve vlastní církvi.
Dokument byl před schvalováním ČBK konzultován v rámci Ekumenické rady církví. Jeho plný text vydá sekretariát ČBK.

Biskupové se rovněž zabývali návrhem koncepce Katolického týdeníku (KT) pro rok 2002. V letošním roce se rozběhly velké tématické okruhy: Řády a jejich dědictví, Desatero a Bible. Tyto okruhy budou zasahovat i do roku 2002. Na cyklus "Písmo svaté", volně naváže seriál o Bibli, který se bude podrobněji zabývat vybranými místy Starého i Nového zákona.

Pravidelný prostor dostává nyní Plenární sněm katolické církve. S tímto tématem se počítá i pro příští rok. Sněmovní témata, která naleznou u čtenářů větší ohlas, budou dále rozpracována.
Vybraná samostatná čísla budou věnována také palčivým otázkám naší církve, které byly doposud méně prezentovány. Například společenství ve svátostech s křesťany nekatolických tradic, rozvedení v církvi, vztah církve k homosexuálním spoluobčanům apod. Představeny budou i některé nekatolické církve v ČR a hlouběji rozpracovány i některé ekumenické otázky v praxi.

KT se v současné době stabilizoval na 12 stranách. Jedenkrát měsíčně je vydání doplněno o 8 stran přílohy "Perspektivy". Nepravidelně vychází rovněž příloha "Réva".

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020