Uctění památky arcibiskupa Alberta ze Šternberka

Albert ze Šternberka byl významnou českou osobností 2. poloviny 14. století. Byl důvěrným rádcem Karla IV. Za svého působení v Litomyšli se proslavil svou podporou umění a stavitelství.
Publikováno: 14. 11. 2001 10:00

Šternberk: Slavnost k uctění památky arcibiskupa Alberta ze Šternberka proběhne ve dnech 16. a 17.11. ve Šternberku.

Slavnost bude zahájena 16.11. za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v 17.30 hodin nešporami v kapli hradu Šterberk. Poté se uskuteční průvod městem do farního chrámu, kde bude slouženo requiem (= zádušní mše).
17.11., v den patrocinia zdejšího chrámu Zvěstování Panny Marie, bude celebrovat mši od 10.00 hodin pražský světící a titulární litomyšlský biskup Jaroslav Škarvada. Poté budou ostatky arcibiskupa Alberta uloženy do "Šternberské kaple" farního chrámu ve Šternberku.

Albert ze Šternberka se narodil kolem roku 1320. V roce 1352 se stal děkanem olomoucké kapituly a v roce 1356 byl jmenován biskupem ve Schwerinu (Zvěřín v Lužickém Srbsku). V letech 1364-1368 působil jako biskup v Litomyšli, 1368-1371 jako arcibiskup magdeburský a v letech 1371-1380 opět v Litomyšli, kde také zemřel 14.1.1380.

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019