Uctění památky arcibiskupa Alberta ze Šternberka

Albert ze Šternberka byl významnou českou osobností 2. poloviny 14. století. Byl důvěrným rádcem Karla IV. Za svého působení v Litomyšli se proslavil svou podporou umění a stavitelství.
Publikováno: 14. 11. 2001 10:00

Šternberk: Slavnost k uctění památky arcibiskupa Alberta ze Šternberka proběhne ve dnech 16. a 17.11. ve Šternberku.

Slavnost bude zahájena 16.11. za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v 17.30 hodin nešporami v kapli hradu Šterberk. Poté se uskuteční průvod městem do farního chrámu, kde bude slouženo requiem (= zádušní mše).
17.11., v den patrocinia zdejšího chrámu Zvěstování Panny Marie, bude celebrovat mši od 10.00 hodin pražský světící a titulární litomyšlský biskup Jaroslav Škarvada. Poté budou ostatky arcibiskupa Alberta uloženy do "Šternberské kaple" farního chrámu ve Šternberku.

Albert ze Šternberka se narodil kolem roku 1320. V roce 1352 se stal děkanem olomoucké kapituly a v roce 1356 byl jmenován biskupem ve Schwerinu (Zvěřín v Lužickém Srbsku). V letech 1364-1368 působil jako biskup v Litomyšli, 1368-1371 jako arcibiskup magdeburský a v letech 1371-1380 opět v Litomyšli, kde také zemřel 14.1.1380.

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020