Zakončení 43. plenárního zasedání ČBK

43. plenární zasedání bylo zakončeno v Hradci Králové.
Publikováno: 14. 11. 2001 22:00

Hradec Králové: 43. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) bylo dnes zakončeno v Hradci Králové.

Biskupové se zabývali materiály pro sněmovní kroužky připravovaného Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Byl schválen materiál s tématikou Bible. Základním textem je věroučná konstituce 2. vatikánského koncilu o Božím zjevení "Dei Verbum".
Tato konstituce popisuje pomocí citátů z Bible, pomocí výroků církevních otců, koncilů a učitelského úřadu církve křesťanskou víru a postavení této víry v kulturním a církevním rámci dnešního světa. Dokument ukazuje na jedné straně hluboké propojení Písma svatého s tradicí, na druhé straně poukazuje na význam Písma pro život křesťanů.

Tématem druhého materiálu, kterým se biskupové v rámci přípravy sněmu zabývali, je liturgie. Výchozím dokumentem je v tomto případě liturgická konstituce koncilu "Sacrosanctum concilium" (SC).
Při vypracovávání sněmovního materiálu byly také využity některé projevy papežů Pavla VI. a Jana Pavla II. o liturgické obnově. Bylo přihlíženo též k dokumentu Italské biskupské konference o liturgické obnově.
V předkládaném materiálu jsou však na předním místě zohledněny vlastní zkušenosti a potřeby církve v Čechách a na Moravě. Text má dát především určité impulzy k obnově ducha liturgie podle 2. vatikánského koncilu.
Skutečnost, že někteří jednotlivci i skupiny věřících mají dnes tendenci vracet se k předkoncilové liturgii, ukazuje velice jasně, že liturgická obnova 2. vatikánského kocilu a její duch nebyly vždy dobře pochopeny a že změna smýšlení, kterou SC zamýšlí a vyžaduje, nebyla mnohde uskutečněna.

Dalším z bodů zasedání byly stanovy Křesťanského sdružení zrakově postižených a jejich přátel. Zrakově postižení lidé potřebují udržovat mezi sebou pravidelný kontakt a vzájemně se posilovat. To platí zejména pro ty zrakově postižené spoluobčany, které navíc spojují i stejné zájmy a samozřejmě základní životní postoj, jakým je víra v Boha.
Náplň společných setkání tvoří například bohoslužby, duchovní promluvy, osobní modlitba, informace z oblasti společenského a veřejného života, zájmová činnost apod.
ČBK tuto aktivitu podporuje a doporučuje zaregistrování tohoto sdružení jako občanského sdružení u Ministertva vnitra ČR.

Rada ČBK pro informační technologie předložila plenárnímu zasedání návrh církevního informačního systému. Jeho cílem je zefektivnit správu jednotlivých diecézí a farností katolické církve v ČR a usnadnit administrativu související s touto správou.
Smysl jednotného informačního systému spočívá ve vzájemné kompatibilitě programů užívaných v jednotlivých diecézích i farnostech, v možnosti vytvářet celostátní přehledy, např. katalogy farností, bohoslužeb, celostátní pátrání v matrikách apod. Významným faktorem je rovněž značná finanční úspora, která vznikne tím, že si každá diecéze nebude muset vytvářet či kupovat tento program sama. Významná je též jednotná poradenská činnost jak ze strany dodavatele, tak i mezi uživateli vzájemně.
V první fázi bude církevní informační systém zaveden ve správních centrech jednotlivých diecézí - v sídlech jednotlivých biskupství. V další fázi systematického nasazování je nutno počítat s jeho plošným rozšířením na vikariáty (děkanství).

V odpoledních hodinách bylo podzimní zasedání ČBK zakončeno a biskupové se rozjeli do svých diecézí.

Oprava: Při dnešní ranní bohoslužbě v kostele Panny Marie v Hradci Králové byl kazatelem českobudějovický biskup-koadjutor Jiří Paďour, a nikoliv ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, jak bylo uvedeno v avízu.

Související články

Další aktuality

Papež na kanonizační mši: Nechť jsou noví svatí vlídným světlem v šeru světa

Papež František dnes na svatopetrském náměstí celebroval mši, při které bylo kanonizováno 5 nových svatých. Jsou jimi kardinál John Newman a 3 řeholnice a 1 terciářka - Giuseppina Vanniniová, Marie Tereza Chiramel Mankidiyanová, Dulce Lopes Pontesová a Markéta Baysová. Ve své homilii papež reflektoval „pouť víry“ podle evangelia sv. Lukáše.
13.10.2019

Noví světci: Markéta Baysová - “svatá od vedle”

Poslední z pěti nových světců je švýcarská františkánská terciářka Markéta Baysová, která žila v 19. století. Tato aktivní zasvěcená laička pracovala jako švadlena a katechetka, chudé nazývala Božími vyvolenými a byla jim láskyplnou přítelkyní.
12.10.2019

Kanonizace Johna Newmana - rozhovor s mediálním koordinátorem Jackem Valerou

Přinášíme vám překlad rozhovoru s mediálním koordinátorem kanonizačního procesu Johna Henry Newmana, kterým je zakladatel mediální sítě Catholic Voices Jack Valero.
12.10.2019

Účastníci synody o Amazonii: Utvářet církev s domorodou tváří

Dnes se uzavřel první týden synody o Amazonii. Během sobotního dopoledne její účastníci projednávali zejména témata spojené s pastorační praxí v tomto regionu. Před novináře pak předstoupili sestra Zully Riosa Rojas Quispe z Peru, ekvádorský biskup Rafael Cob Garcia, brazilský jáhen Francisco Andrade de Lima a brazilský biskup Adriano Ciocca Vasino.
12.10.2019

Účastníci synody o Amazonii: Musíme se posunout od pastoračních návštěv k pastorační přítomnosti

Pátým dnem pokračovala zvláštní biskupská synoda o Amazonii ve Vatikánu. Shromáždění biskupů dnes probíralo témata týkající se prosazování integrální ekologie v panamazonském regionu a situace původních obyvatel a v neposlední řadě se zabývalo úskalími pastorační činnosti v této oblasti. Před novináře pak předstoupili čtyři účastníci synody, mezi nimi mexický arcibiskup Carlos Aguiar Retes, brazilští arcibiskupové Pedro Brito Guimarâes a Joaquín Pertíñez Fernández a sestra Birgit Weilerová z kongregace Suore Missionarie Mediche.
11.10.2019