Kardinál Vlk promluvil na kolokviu Nadace Konráda Adenauera

Nadace Konráda Adenauera oslavila 10 let v Praze.
Publikováno: 15. 11. 2001 14:00

Praha: Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk pronesl přednášku na téma "Kulturní a duchovní dimenze Evropy" na kolokviu u příležitosti 10. výročí zastoupení Nadace Konráda Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung - KAS) v Praze, které se 14.11. konalo v pražském Arcibiskupském paláci.
Na kolokviu promluvil rovněž předseda KAS, durynský ministerský předseda Bernhard Vogel.

Ve svém proslovu kardinál Vlk poukázal na duchovně-kulturní identitu Evropy, která je zakořeněna v křesťanství. Citoval slova papeže Jana Pavla II., pronesená v roce 1987 na půdě Evropského parlamentu: "Kdyby měl být náboženský a křesťanský základ tohoto kontinentu ve své funkci jako inspirující zdroj etiky a jejího společenského dopadu vytlačen na okraj, pak by bylo popřeno nejen veškeré dědictví evropské minulosti, nýbrž dokonce těžce ohrožena budoucnost pro každého - ať věřícího či nevěřícího - obyvatele Evropy."

Pražský arcibiskup konstatoval, že děláme příliš málo pro šíření dobra. Doslova řekl: "Myslíme, že láska patří pouze do kostela. Často ji přenecháváme jen církevní oblasti. Jde však o nový životní styl pro Evropu, který odpovídá na nejhlubší touhu srdcí všech lidí. Jde o novou civilizaci, o novou kulturu lásky, která by měla být postavena na odpor kultuře nenávisti a smrti, která zvláště v uplynulém století u mnoha lidí slavila svůj triumf a nyní se znovu ozývá. K této kultuře lásky se mohou připojit všichni, nejen věřící křesťané, protože se všichni dokážeme shodnout na takzvaném zlatém pravidle: Co nechcete, aby lidé dělali vám, to nedělejte jim. A co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte i vy jim."

Plný text proslovu kardinála Vlka je k dispozici na tiskovém středisku České biskupské konference.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020