Sestry Dobrého Pastýře oslavily výročí zakladatele

Zakladatel řádu, jehož členky žijí a působí již deset let také v Ostravě, se narodil před 400 lety.
Publikováno: 15. 11. 2001 10:00

Ostrava: Sestry Dobrého Pastýře, které založil francouzský lidový misionář Jan Eudes (1601-1680), a které v současnosti působí na mnoha místech světa, si 14.11. připomněly 400 let od narození tohoto světce. V ostravské katedrále při této příležitosti celebroval včera navečer mši generální vikář ostravsko-opavské diecéze P. František Kufa.

Jan Eudes zástupům svých posluchačů neúnavně hlásal Boha jako milujícího Otce. Toho Boha, který se k nám přiblížil v osobě Ježíše Krista zcela lidsky, a dokonce ještě za nás obětoval svůj život. "Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo svůj život obětuje za své přátele," řekl Ježíš svým učedníkům. Otvírat srdce člověka Boží lásce, v tom vyčerpával Jan Eudes všechny své síly. Jansenistům, kteří se třásli ve strachu před Bohem, kladl jako protiklad symbol srdce - znamení Boží lásky. Každý, i ten, pro něhož společnost neměla nic nazbyt, měl pochopit: Bůh tě miluje.
Církev vidí v Janu Eudesovi průkopníka liturgického uctívání Ježíšova srdce.

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020