Sestry Dobrého Pastýře oslavily výročí zakladatele

Zakladatel řádu, jehož členky žijí a působí již deset let také v Ostravě, se narodil před 400 lety.
Publikováno: 15. 11. 2001 10:00

Ostrava: Sestry Dobrého Pastýře, které založil francouzský lidový misionář Jan Eudes (1601-1680), a které v současnosti působí na mnoha místech světa, si 14.11. připomněly 400 let od narození tohoto světce. V ostravské katedrále při této příležitosti celebroval včera navečer mši generální vikář ostravsko-opavské diecéze P. František Kufa.

Jan Eudes zástupům svých posluchačů neúnavně hlásal Boha jako milujícího Otce. Toho Boha, který se k nám přiblížil v osobě Ježíše Krista zcela lidsky, a dokonce ještě za nás obětoval svůj život. "Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo svůj život obětuje za své přátele," řekl Ježíš svým učedníkům. Otvírat srdce člověka Boží lásce, v tom vyčerpával Jan Eudes všechny své síly. Jansenistům, kteří se třásli ve strachu před Bohem, kladl jako protiklad symbol srdce - znamení Boží lásky. Každý, i ten, pro něhož společnost neměla nic nazbyt, měl pochopit: Bůh tě miluje.
Církev vidí v Janu Eudesovi průkopníka liturgického uctívání Ježíšova srdce.

Související články

Další aktuality

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020

U příležitosti Dne české státnosti ocenil Senát biskupa Václava Malého

U příležitosti Dne české státnosti předal dnes předseda horní komory Parlamentu ČR Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Mezi oceněnými byl i pražský pomocný biskup Václav Malý.
25.09.2020