Betlémské světlo

V brněnské katedrále se světlo z Betléma rozzáří 16.12. při mši v 9.00 hodin. Z Brna ho rozvezou vlaky 22.12. po celé republice. Do Č. Budějovic připutuje přes Linec. Slavnostní předání se koná před čb. katedrálou 20.12. v 17.30 hodin.
Publikováno: 14. 12. 2001 21:00

Brno: Již od roku 1986 roznášejí lidem před Vánocemi skauti po mnoha zemích světlo, které každoročně zažehne dítě v jeskyni Narození Páně v Betlémě. Betlémské světlo symbolizuje pokoj a lidskou sounáležitost o vánočních svátcích. V České republice se tento zvyk šíří od prosince 1989. Letos se rozesílání Betlémského světla uskuteční v 25 evropských zemích. Už od 28. listopadu hoří např. v sídle Evropské unie v Bruselu.
Při ekumenické bohoslužbě ve Vídni, která se koná v sobotu 15. prosince od 14.00 hodin v kostele Arménské apoštolské církve, bude světlo předáváno skautským delegacím ze zahraničí.

Stejně jako v minulých letech přivezou skauti Betlémské světlo do Brna. Do zdejší katedrály sv. Petra a Pavla bude přineseno v obětním průvodu při mši v 9 hodin v neděli 16.12.2001. Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou po skončení bohoslužby do 11.00 hodin. Z Brna světlo rozvezou vlaky po celé ČR 22. prosince.

České Budějovice: Betlémské světlo připutuje do ČR také další cestou - přes hornorakouský Linec. Obyvatelé Jihočeského kraje budou mít letos již potřinácté možnost odnést si světlo z Betléma do svých domovů. Slavnostní předání Betlémského světla veřejnosti se uskuteční ve čtvrtek 20.12. v 17.30 hodin před českobudějovickou katedrálou sv. Mikuláše. Přímý přenos z události zprostředkuje jihočeská redakce Českého rozhlasu na frekvenci 106,4 FM. Prostřednictvím skautů, farářů a starostů bude pak světlo přeneseno do dalších míst v kraji.
Od 21.12. si potom každý může odnést světlo domů z katedrály sv. Mikuláše nebo z českobudějovické rozhlasové recepce (U Tří lvů 1). Světlo z Betléma poputuje i do redakce Českého rozhlasu České Budějovice v Táboře a do Českého rozhlasu v Praze (Vinohradská ul.).

Svatý plamínek každoročně putuje z Betléma do budovy ORF v Linci, kde jej tradičně přebírá Český rozhlas České Budějovice. Slavnostní převzetí světla se koná v budově rozhlasu a televize v Linci. Účastní se jej biskupové z Německa, Rakouska a z jižních Čech, rakouští skauti, zástupci Červeného kříže, děti z dětských domovů. Již několik let si pro Betlémské světlo jezdí také regionální stanice z Německa, Švýcarska a Itálie.

Kontakt: Tomáš Kollarczyk, marketing a PR manager, Český rozhlas České Budějovice; tel: 038/67 97 209; mobil: 0606/60 79 77; e-mail: tkollarc@cb.cro.cz.

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020