Zdobení vánočního stromku pro zvířátka

Akce se koná ve Stvořidlech 23.12. Sraz je na vlakovém nádraží v Ledči n/Sáz. ve 14.00 hodin.
Publikováno: 20. 12. 2001 12:00

Stvořidla: Zdobení vánočního stromku pro zvířátka se uskuteční v rekreačním centru Stvořidla v neděli 23. prosince. Sraz je ve 14.00 hodin na vlakovém nádraží v Ledči nad Sázavou. Akci pořádá již tradičně Katolické společenství mládeže v Ledči a Světlé nad Sázavou.

Zájemci se sejdou u vybraného stromečku ve Stvořidlech, ze kterého vytvoří stromek vánoční. Jako ozdoby poslouží ovoce, lůj a další dobroty pro zvířata v lese. Pak se zapálí oheň, u kterého všichni zúčastnění vysloví svá přání k Vánocům. Následují společné hry. S přibývající tmou se opět všichni shromáždí u ohně a zazpívají si koledy.

Na tuto akci jsou zváni všichni lidé, kteří nechtějí být o vánočních svátcích sami. Vítán je každý - bez ohledu na vyznání, barvu pleti či názory.

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020