Nový seznam světců

Nové "Martyrologium Romanum" uvádí 6.538 světců, blahoslavených, mučedníků a andělů.
Publikováno: 11. 1. 2002 19:00

Vatikán/Herder Korrespondenz 11/2001: Nový oficiální seznam světců katolické církve byl po 35leté práci představen ve Vatikánu v závěru loňského roku. "Martyrologium Romanum" (v latině) uvádí pro každý den roku příslušné světce, blahoslavené, mučedníky nebo anděly, kteří jsou připomínáni při modlitbách a bohoslužbách daného dne. Mezi 6.538 záznamy se nacházejí i postavy světců, pro které existuje jen místní, církevně uznaný kult.

Vyhotovení nového martyrologia bylo nezbytné, protože od posledního závazného vydání v roce 1956 přibyly dva tisíce blahoslavených a světců. Oproti dřívějším vydáním - první pocházelo z roku 1583 - byly jednotlivé texty značně kráceny. Z přehledu byly také odstraněny některé postavy světců, jejichž existenci nebo tradici uctívání nebylo možno historicky doložit.

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022