Nový seznam světců

Nové "Martyrologium Romanum" uvádí 6.538 světců, blahoslavených, mučedníků a andělů.
Publikováno: 11. 1. 2002 19:00

Vatikán/Herder Korrespondenz 11/2001: Nový oficiální seznam světců katolické církve byl po 35leté práci představen ve Vatikánu v závěru loňského roku. "Martyrologium Romanum" (v latině) uvádí pro každý den roku příslušné světce, blahoslavené, mučedníky nebo anděly, kteří jsou připomínáni při modlitbách a bohoslužbách daného dne. Mezi 6.538 záznamy se nacházejí i postavy světců, pro které existuje jen místní, církevně uznaný kult.

Vyhotovení nového martyrologia bylo nezbytné, protože od posledního závazného vydání v roce 1956 přibyly dva tisíce blahoslavených a světců. Oproti dřívějším vydáním - první pocházelo z roku 1583 - byly jednotlivé texty značně kráceny. Z přehledu byly také odstraněny některé postavy světců, jejichž existenci nebo tradici uctívání nebylo možno historicky doložit.

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022