V Římě probíhá 25. generální kapitula salesiánů

Kapitula salesiánů, kteří se věnují výchově mládeže, probíhá ve dnech 25.2.-20.4. v generálním domě kongregace Salesiánů Dona Boska (SDB) v Římě.
Publikováno: 8. 3. 2002 11:00

Řím (I)/SDB,KAP: Hlavní téma kapituly zní "Salesiánská komunita dnes". Během zasedání bude také zvolen hlavní představený společnosti (po nedávno zesnulém Donu Juanu Edmondu Vecchim) a noví členové hlavní rady.
Generální kapitula se schází každých 6 let a je shromážděním zástupců z 95 provincií, územních celků a vizitatorií, které tvoří kongregaci salesiánů. Pro tento účel provozují salesiáni celou řadu středisek mládeže (tzv. oratoří) a podobných aktivit. Provozují mj. na 3000 škol a 1300 center ve farnostech.

25. generální kapituly se účastní 231 salesiánů, kteří jsou reprezentanty 16.805 spolubratří rozptýlených ve 128 zemích celého světa; nejnověji v Iráku, Kuvajtu a Mongolsku.
Členy kapituly jsou jednak ti, o nichž to stanoví právo (členové hlavní rady a provinciálové), a jednak zvolení delegáti z jednotlivých provincií. Pocházejí z 5 kontinentů - 6 z Afriky, 55 z Ameriky, 40 z Asie, 2 z Austrálie a 128 z Evropy. Průměrný věk účastníků kapituly je 52 let; nejstarší účastník má 74 a nejmladší 27 let.

Salesiány z naší vlasti zastupuje provinciál Jan Komárek a delegát Jiří Kašný, kterého v průběhu zasedání vystřídá zvolený náhradník Zdeněk Jančařík.

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021