Zpráva ze studijního dne COMECE

Na závěrečné tiskové konferenci seznámili představitelé Komise biskupských konferencí zemí EU (COMECE) veřejnost se závěry zasedání, které proběhlo 7.3. v Lille.
Publikováno: 11. 3. 2002 16:00

Lille (F)/COMECE: Studijního dne COMECE se zúčastnilo přibližně sto katolických biskupů, akademických pracovníků, zástupců ostatních církví a některých společenských organizací (Českou biskupskou konferenci zastupoval pražský světící biskup Václav Malý). Všichni zúčastnění se společně zamýšleli nad tématem "Výzvy pro sjednocenou Evropu".

Jacque Delors, předseda organizace Notre Europe a bývalý předseda Evropské komise, ve svém vystoupení uvedl, že znovusjednocení Evropy je hlavní výzvou, před kterou nyní Evropská unie (EU) stojí. Proces, během kterého se země bývalého komunistického bloku stanou členy EU, nespočívá pouze v překonávání ekonomických potíží. Tyto země mají "bohaté věno, které do tohoto manželského svazku přinášejí". Cílem spojené Evropy musí být vytváření prostoru míru a bezpečí, který představuje základní předpoklad pro soustavný rozvoj a díky odlišnostem umožňuje vzájemné obohacení, řekl Delors.
Lillský arcibiskup Gérard Defois ve svém projevu zdůraznil, že tato konference představuje příležitost odpovědět si na základní otázku "Proč Evropa?" - v kontextu globálního světa.

Zasedání COMECE proběhlo týden po úvodním setkání Evropské konvence, kterou tvoří 105 delegátů z vlád a parlamentů 15 členských států EU, 13 kandidátských zemí, Evropského parlamentu a Evropské komise. Konvence představila návrhy pro konstituční změny EU. Jean-Luc Dehaene, viceprezident Konvence a bývalý ministerský předseda Belgie, uvedl, že ačkoli definitivní rozšíření EU je plánováno na rok 2004, Unie bude čelit vážným problémům, pokud návrhy Konvence nebudou přijaty. Ve svém vystoupení současně vyzval zástupce církví i jiných zainteresovaných společenských organizací, aby svou činností podpořili práci Konvence.

Prezident COMECE biskup Josef Homeyer uvedl, že Evropská konvence by ve svém závěrečném prohlášení měla definovat základní hodnoty a cíle EU. Dále zdůraznil, že pro křesťany, Židy i muslimy jsou tyto hodnoty neodmyslitelně spojeny s jejich vírou v Boha a chápáním transcendentna. Touha po usmíření a odpuštění musí hrát klíčovou roli v dalším vývoji společné Evropy, řekl Homeyer.

COMECE organizovalo v Lille ještě dvě další akce. Ve středu 6.3. to bylo setkání pracovní skupiny, která připravila pro biskupy COMECE dokument zabývající se významem evropské integrace z teologické perspektivy. V pátek 8.3. proběhlo pravidelné setkání biskupů COMECE, které se zabývalo především tím, jak může COMECE co nejlépe přispět k práci Evropské konvence. Tato činnost bude dále monitorována malou expertní skupinou v rámci sekretariátu COMECE.

Na závěr setkání byl Mgr. Noël Treanor potvrzen ve funkci generálního sekretáře COMECE pro další funkční období následujících tří let.

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021