Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia

V těchto dnech vyšla monografie Ctirada V. Pospíšila "Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia" (280 stran), kterou vydalo Nakladatelství L. Marek v Brně.
Publikováno: 12. 3. 2002 11:00

Praha: V první kapitole jsou čtenáři seznámeni s životními osudy a dílem "Serafického doktora". V následující kapitole se autor zaměřuje na rekonstrukci architektury velmi komplexní Bonaventurovy soteriologie. Další 3 kapitoly mapují nejprve soteriologii "Komentáře k Sentencím", iluminativní funkci kříže obsaženou v díle "Putování mysli do Boha". Poslední kapitola seznamuje s Bonaventurovou trinitární teologií kříže.

Tato vědecká práce byla vydána s podporou Grantové agentury České republiky jako součást plnění výzkumného úkolu Interpretace a překlad středověkých textů.
Práce svým obsahem zasahuje nejen do oblasti teologie, spirituality, ale dotýká se také filozofie a obsahuje celou řadu hermeneutických klíčů k interpretaci u nás doposud málo známého díla tohoto představitele vrcholné scholastiky.

Kontakt:
Luboš Marek, Pekařská 18, 602 00 Brno; mobil: 0604/11 35 53; e-mail: lubosmarek@hotmail.com.
Objednávky je možné zasílat na uvedenou adresu nebo distributorům: KOSMAS, Lublaňská 34, 120 00 Praha; tel/fax: 02/22 51 07 49, 22 51 54 07 nebo 2AB SVAN, Cejl 36, 602 00 Brno; tel: 05/57 61 39.
Rovněž lze knihu objednat u doc.ThDr. Ctirada V. Pospíšila na adrese: CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc; tel: 068/523 20 25.

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021