Skandály kolem sexuálního zneužívání dětí v USA

Během prvních tří měsíců letošního roku je katolická církev v USA předmětem stále většího počtu skandálů, které se týkají sexuálního zneužívání dětí a dospívající mládeže.
Publikováno: 8. 4. 2002 22:00

USA/zpracováno podle CNS: Krize vypukla v lednu v arcidiecézi Boston, když list "Boston Globe" začal vydávat seriál článků o Johnu J. Geoghanovi, bostonském knězi, který byl obžalován ze sexuálního zneužití více než 130 dětí během 32 let, kdy sloužil jako diecézní kněz. Články čerpaly ze soudem zpřístupněných zhruba 10 tisíc dokumentů, které se týkají 84 žalob podaných proti diecézi. Dokumenty obsahují svědectví, dopisy a memoranda úředníků diecéze v dané věci. Soudci shromáždili tyto dokumenty jako součást důkazního materiálu soudních žalob. Na podzim roku 2001 podnikly noviny potřebné kroky k odtajnění těchto dokumentů. Ačkoliv se arcidiecéze odvolávala proti tomuto kroku, noviny nakonec dosáhly svého a dokumenty byly zveřejněny. Byl tak odhalen stále se opakující model žalob, civilních soudních líčení, mimosoudních vyrovnání a čas od času přeložení Geoghana na jiné místo diecéze - za účelem vyhnout se nežádoucí publicitě.

Celý tento proces začal v období, kdy v čele bostonské arcidiecéze stál kardinál Humberto Madeiros. Pokračoval však i po roce 1984, kdy se arcibiskupem diecéze Boston stal kardinál Bernard Law a Geoghan byl přeložen do farnosti sv. Julie. Geoghan byl obžalován ze spáchání více než 30 případů sexuálního zneužití dětí po tomto přeložení. V roce 1994 kardinál Law suspendoval Geoghana z aktivní kněžské služby. V roce 1998, poté co diecéze zaplatila více než 10 milionů dolarů Geoghanovým obětem, kardinál Law tohoto kněze laicizoval. Dne 18.1.2002 byl Geoghan poprvé usvědčen ze spáchání trestného činu sexuálního napadení desetiletého chlapce, které se událo ve veřejném plaveckém bazénu na předměstí Bostonu v roce 1991. 21.2.2002 byl Geoghan za tento čin odsouzen k 10 letům vězení. V sousedním okresu města Boston čelil Geoghan zároveň obžalobě ze znásilnění sedmiletého chlapce. Počátkem března 2002 bylo však toto druhé stíhání zastaveno, protože promlčecí doba spáchaného činu uplynula dříve, než byl Geoghan obviněn. Ačkoliv Geoghan unikl stíhání za tento čin znásilnění, stále čelí dalšímu soudnímu stíhání za sexuální zneužití menšího charakteru.

Kardinál Law uveřejnil sérii veřejných omluv za způsob, jakým arcidiecéze naložila s tímto a dalšími případy indicií o sexuálním zneužívání dětí kněžími. Koncem ledna oznámil politiku tzv. nulové tolerance: "Kterýkoli kněz, o kterém bude zjištěno, že se dopustil sebemenšího činu sexuálního zneužití, nebude působit jako kněz v jakékoliv funkci v této diecézi." Současně nařídil, že kterýkoli kněz, pracovník církve či dobrovolník, který se doslechne o případu sexuálního zneužití jakéhokoli stupně, musí tuto skutečnost oznámit státním orgánům. Veřejně odvolal devět kněží z jejich úřadů a státnímu zástupci oznámil více než 80 jmen kněží, u nichž se v minulosti vyskytlo podezření ze spáchání činu sexuálního zneužití, a to v časovém období uplynulých 40 let. Významné osobnosti z řad katolických věřících z Bostonu volají po odstoupení kardinála z úřadu.

Tato odhalení a soudní řízení způsobila senzaci v médiích. Zprávy o těchto událostech byly uveřejněny ve všech významných novinách Spojených států, stejně jako ve státním rozhlase a televizi. Se vzrůstající aktivitou médií i veřejné debaty o těchto otázkách začaly přicházet i další reakce z jednotlivých diecézí. Jejich politika byla přehodnocována a stala se mnohem přísnější. Biskup Anthony Pilla z Clevelandu oznámil vytvoření speciální komise, která má za úkol přehodnotit a vylepšit postup diecéze v případech podezření ze sexuálního zneužívání kněžími. Arcidiecéze Filadelfie uveřejnila jména 35 kněží, kteří byli v uplynulých 50 letech obžalováni z činů sexuálního zneužívání. Diecéze Tuscon zveřejnila účty milionů dolarů, které zaplatila za mimosoudní vyrovnání s devíti bývalými ministranty. Varovným svědectvím je částka, kterou katolická církev vynaložila v období od roku 1980 jako náhradu za stažení žaloby či na poplatky za civilní soudní jednání. Odhady hovoří o 300 až 800 milionech dolarů.

Kardinál Roger Mahoney, arcibiskup z Los

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019