Skandály kolem sexuálního zneužívání dětí v USA

Během prvních tří měsíců letošního roku je katolická církev v USA předmětem stále většího počtu skandálů, které se týkají sexuálního zneužívání dětí a dospívající mládeže.
Publikováno: 8. 4. 2002 22:00

USA/zpracováno podle CNS: Krize vypukla v lednu v arcidiecézi Boston, když list "Boston Globe" začal vydávat seriál článků o Johnu J. Geoghanovi, bostonském knězi, který byl obžalován ze sexuálního zneužití více než 130 dětí během 32 let, kdy sloužil jako diecézní kněz. Články čerpaly ze soudem zpřístupněných zhruba 10 tisíc dokumentů, které se týkají 84 žalob podaných proti diecézi. Dokumenty obsahují svědectví, dopisy a memoranda úředníků diecéze v dané věci. Soudci shromáždili tyto dokumenty jako součást důkazního materiálu soudních žalob. Na podzim roku 2001 podnikly noviny potřebné kroky k odtajnění těchto dokumentů. Ačkoliv se arcidiecéze odvolávala proti tomuto kroku, noviny nakonec dosáhly svého a dokumenty byly zveřejněny. Byl tak odhalen stále se opakující model žalob, civilních soudních líčení, mimosoudních vyrovnání a čas od času přeložení Geoghana na jiné místo diecéze - za účelem vyhnout se nežádoucí publicitě.

Celý tento proces začal v období, kdy v čele bostonské arcidiecéze stál kardinál Humberto Madeiros. Pokračoval však i po roce 1984, kdy se arcibiskupem diecéze Boston stal kardinál Bernard Law a Geoghan byl přeložen do farnosti sv. Julie. Geoghan byl obžalován ze spáchání více než 30 případů sexuálního zneužití dětí po tomto přeložení. V roce 1994 kardinál Law suspendoval Geoghana z aktivní kněžské služby. V roce 1998, poté co diecéze zaplatila více než 10 milionů dolarů Geoghanovým obětem, kardinál Law tohoto kněze laicizoval. Dne 18.1.2002 byl Geoghan poprvé usvědčen ze spáchání trestného činu sexuálního napadení desetiletého chlapce, které se událo ve veřejném plaveckém bazénu na předměstí Bostonu v roce 1991. 21.2.2002 byl Geoghan za tento čin odsouzen k 10 letům vězení. V sousedním okresu města Boston čelil Geoghan zároveň obžalobě ze znásilnění sedmiletého chlapce. Počátkem března 2002 bylo však toto druhé stíhání zastaveno, protože promlčecí doba spáchaného činu uplynula dříve, než byl Geoghan obviněn. Ačkoliv Geoghan unikl stíhání za tento čin znásilnění, stále čelí dalšímu soudnímu stíhání za sexuální zneužití menšího charakteru.

Kardinál Law uveřejnil sérii veřejných omluv za způsob, jakým arcidiecéze naložila s tímto a dalšími případy indicií o sexuálním zneužívání dětí kněžími. Koncem ledna oznámil politiku tzv. nulové tolerance: "Kterýkoli kněz, o kterém bude zjištěno, že se dopustil sebemenšího činu sexuálního zneužití, nebude působit jako kněz v jakékoliv funkci v této diecézi." Současně nařídil, že kterýkoli kněz, pracovník církve či dobrovolník, který se doslechne o případu sexuálního zneužití jakéhokoli stupně, musí tuto skutečnost oznámit státním orgánům. Veřejně odvolal devět kněží z jejich úřadů a státnímu zástupci oznámil více než 80 jmen kněží, u nichž se v minulosti vyskytlo podezření ze spáchání činu sexuálního zneužití, a to v časovém období uplynulých 40 let. Významné osobnosti z řad katolických věřících z Bostonu volají po odstoupení kardinála z úřadu.

Tato odhalení a soudní řízení způsobila senzaci v médiích. Zprávy o těchto událostech byly uveřejněny ve všech významných novinách Spojených států, stejně jako ve státním rozhlase a televizi. Se vzrůstající aktivitou médií i veřejné debaty o těchto otázkách začaly přicházet i další reakce z jednotlivých diecézí. Jejich politika byla přehodnocována a stala se mnohem přísnější. Biskup Anthony Pilla z Clevelandu oznámil vytvoření speciální komise, která má za úkol přehodnotit a vylepšit postup diecéze v případech podezření ze sexuálního zneužívání kněžími. Arcidiecéze Filadelfie uveřejnila jména 35 kněží, kteří byli v uplynulých 50 letech obžalováni z činů sexuálního zneužívání. Diecéze Tuscon zveřejnila účty milionů dolarů, které zaplatila za mimosoudní vyrovnání s devíti bývalými ministranty. Varovným svědectvím je částka, kterou katolická církev vynaložila v období od roku 1980 jako náhradu za stažení žaloby či na poplatky za civilní soudní jednání. Odhady hovoří o 300 až 800 milionech dolarů.

Kardinál Roger Mahoney, arcibiskup z Los

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019