Skandály kolem sexuálního zneužívání dětí v USA

Během prvních tří měsíců letošního roku je katolická církev v USA předmětem stále většího počtu skandálů, které se týkají sexuálního zneužívání dětí a dospívající mládeže.
Publikováno: 8. 4. 2002 22:00

USA/zpracováno podle CNS: Krize vypukla v lednu v arcidiecézi Boston, když list "Boston Globe" začal vydávat seriál článků o Johnu J. Geoghanovi, bostonském knězi, který byl obžalován ze sexuálního zneužití více než 130 dětí během 32 let, kdy sloužil jako diecézní kněz. Články čerpaly ze soudem zpřístupněných zhruba 10 tisíc dokumentů, které se týkají 84 žalob podaných proti diecézi. Dokumenty obsahují svědectví, dopisy a memoranda úředníků diecéze v dané věci. Soudci shromáždili tyto dokumenty jako součást důkazního materiálu soudních žalob. Na podzim roku 2001 podnikly noviny potřebné kroky k odtajnění těchto dokumentů. Ačkoliv se arcidiecéze odvolávala proti tomuto kroku, noviny nakonec dosáhly svého a dokumenty byly zveřejněny. Byl tak odhalen stále se opakující model žalob, civilních soudních líčení, mimosoudních vyrovnání a čas od času přeložení Geoghana na jiné místo diecéze - za účelem vyhnout se nežádoucí publicitě.

Celý tento proces začal v období, kdy v čele bostonské arcidiecéze stál kardinál Humberto Madeiros. Pokračoval však i po roce 1984, kdy se arcibiskupem diecéze Boston stal kardinál Bernard Law a Geoghan byl přeložen do farnosti sv. Julie. Geoghan byl obžalován ze spáchání více než 30 případů sexuálního zneužití dětí po tomto přeložení. V roce 1994 kardinál Law suspendoval Geoghana z aktivní kněžské služby. V roce 1998, poté co diecéze zaplatila více než 10 milionů dolarů Geoghanovým obětem, kardinál Law tohoto kněze laicizoval. Dne 18.1.2002 byl Geoghan poprvé usvědčen ze spáchání trestného činu sexuálního napadení desetiletého chlapce, které se událo ve veřejném plaveckém bazénu na předměstí Bostonu v roce 1991. 21.2.2002 byl Geoghan za tento čin odsouzen k 10 letům vězení. V sousedním okresu města Boston čelil Geoghan zároveň obžalobě ze znásilnění sedmiletého chlapce. Počátkem března 2002 bylo však toto druhé stíhání zastaveno, protože promlčecí doba spáchaného činu uplynula dříve, než byl Geoghan obviněn. Ačkoliv Geoghan unikl stíhání za tento čin znásilnění, stále čelí dalšímu soudnímu stíhání za sexuální zneužití menšího charakteru.

Kardinál Law uveřejnil sérii veřejných omluv za způsob, jakým arcidiecéze naložila s tímto a dalšími případy indicií o sexuálním zneužívání dětí kněžími. Koncem ledna oznámil politiku tzv. nulové tolerance: "Kterýkoli kněz, o kterém bude zjištěno, že se dopustil sebemenšího činu sexuálního zneužití, nebude působit jako kněz v jakékoliv funkci v této diecézi." Současně nařídil, že kterýkoli kněz, pracovník církve či dobrovolník, který se doslechne o případu sexuálního zneužití jakéhokoli stupně, musí tuto skutečnost oznámit státním orgánům. Veřejně odvolal devět kněží z jejich úřadů a státnímu zástupci oznámil více než 80 jmen kněží, u nichž se v minulosti vyskytlo podezření ze spáchání činu sexuálního zneužití, a to v časovém období uplynulých 40 let. Významné osobnosti z řad katolických věřících z Bostonu volají po odstoupení kardinála z úřadu.

Tato odhalení a soudní řízení způsobila senzaci v médiích. Zprávy o těchto událostech byly uveřejněny ve všech významných novinách Spojených států, stejně jako ve státním rozhlase a televizi. Se vzrůstající aktivitou médií i veřejné debaty o těchto otázkách začaly přicházet i další reakce z jednotlivých diecézí. Jejich politika byla přehodnocována a stala se mnohem přísnější. Biskup Anthony Pilla z Clevelandu oznámil vytvoření speciální komise, která má za úkol přehodnotit a vylepšit postup diecéze v případech podezření ze sexuálního zneužívání kněžími. Arcidiecéze Filadelfie uveřejnila jména 35 kněží, kteří byli v uplynulých 50 letech obžalováni z činů sexuálního zneužívání. Diecéze Tuscon zveřejnila účty milionů dolarů, které zaplatila za mimosoudní vyrovnání s devíti bývalými ministranty. Varovným svědectvím je částka, kterou katolická církev vynaložila v období od roku 1980 jako náhradu za stažení žaloby či na poplatky za civilní soudní jednání. Odhady hovoří o 300 až 800 milionech dolarů.

Kardinál Roger Mahoney, arcibiskup z Los

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020