100 let kostela Svaté Rodiny v Brně

09. 05. 2002 Rubrika: Domácí
Slavnostní oslavy 100. výročí od vysvěcení kostela Svaté Rodiny v Brně (Grohova ul.) proběhnou 11.5. od 8.00 hodin.

Brno: Kostel Svaté Rodiny vysvětil brněnský biskup František Saleský Bauer 11.5.1902. Výročí této události si věřící připomenou v sobotu 11. května oslavou s následujícím programem:

8.00 mše
hlavní celebrant litoměřický biskup Josef Koukl, brněnský rodák
9.00-17.00 eucharistický výstav
17.00 májová pobožnost, modlitba růžence, mariánské nešpory
18.00 mše
hl. celebrant generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek
21.00 ohňostroj
Rovněž bude zahájena výstava fotografií, které zachycují pohnutou historii tohoto chrámu.

Kostel byl postaven z iniciativy kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, která se usídlila v 80. letech 19. století v budově na tehdejší Sirotčí (dnes Grohově) ulici. Zde měla i svou kapli, která však brzy nestačila rostoucímu počtu sester. Tehdy vznikl nápad postavit kostel, který by sloužil sestrám i věřícím z okolí. 16.9.1900 byl posvěcen základní kámen kostela a o dva roky později biskup Bauer vysvětil nový chrám. Objekt byl za 2. světové války značně poškozen, oprava započala v srpnu 1947 a po kompletní opravě získal kostel současnou vnější podobu. V 50. letech 20. století byl klášter násilím vystěhován a uzavřen byl také kostel. Jeho prostory se proměnily v zasedací síně, ostatní budovy sloužily jako internát pro žákyně zdravotních škol.
V roce 1990 byly budovy opět vráceny kongregaci milosrdných sester a byly zahájeny opravy. 1.2.1992 vysvětil nový oltář brněnský biskup Vojtěch Cikrle.