100 let kostela Svaté Rodiny v Brně

Slavnostní oslavy 100. výročí od vysvěcení kostela Svaté Rodiny v Brně (Grohova ul.) proběhnou 11.5. od 8.00 hodin.
Publikováno: 9. 5. 2002 17:00

Brno: Kostel Svaté Rodiny vysvětil brněnský biskup František Saleský Bauer 11.5.1902. Výročí této události si věřící připomenou v sobotu 11. května oslavou s následujícím programem:

8.00 mše
hlavní celebrant litoměřický biskup Josef Koukl, brněnský rodák
9.00-17.00 eucharistický výstav
17.00 májová pobožnost, modlitba růžence, mariánské nešpory
18.00 mše
hl. celebrant generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek
21.00 ohňostroj
Rovněž bude zahájena výstava fotografií, které zachycují pohnutou historii tohoto chrámu.

Kostel byl postaven z iniciativy kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, která se usídlila v 80. letech 19. století v budově na tehdejší Sirotčí (dnes Grohově) ulici. Zde měla i svou kapli, která však brzy nestačila rostoucímu počtu sester. Tehdy vznikl nápad postavit kostel, který by sloužil sestrám i věřícím z okolí. 16.9.1900 byl posvěcen základní kámen kostela a o dva roky později biskup Bauer vysvětil nový chrám. Objekt byl za 2. světové války značně poškozen, oprava započala v srpnu 1947 a po kompletní opravě získal kostel současnou vnější podobu. V 50. letech 20. století byl klášter násilím vystěhován a uzavřen byl také kostel. Jeho prostory se proměnily v zasedací síně, ostatní budovy sloužily jako internát pro žákyně zdravotních škol.
V roce 1990 byly budovy opět vráceny kongregaci milosrdných sester a byly zahájeny opravy. 1.2.1992 vysvětil nový oltář brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022