100 let kostela Svaté Rodiny v Brně

Slavnostní oslavy 100. výročí od vysvěcení kostela Svaté Rodiny v Brně (Grohova ul.) proběhnou 11.5. od 8.00 hodin.
Publikováno: 9. 5. 2002 17:00

Brno: Kostel Svaté Rodiny vysvětil brněnský biskup František Saleský Bauer 11.5.1902. Výročí této události si věřící připomenou v sobotu 11. května oslavou s následujícím programem:

8.00 mše
hlavní celebrant litoměřický biskup Josef Koukl, brněnský rodák
9.00-17.00 eucharistický výstav
17.00 májová pobožnost, modlitba růžence, mariánské nešpory
18.00 mše
hl. celebrant generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek
21.00 ohňostroj
Rovněž bude zahájena výstava fotografií, které zachycují pohnutou historii tohoto chrámu.

Kostel byl postaven z iniciativy kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, která se usídlila v 80. letech 19. století v budově na tehdejší Sirotčí (dnes Grohově) ulici. Zde měla i svou kapli, která však brzy nestačila rostoucímu počtu sester. Tehdy vznikl nápad postavit kostel, který by sloužil sestrám i věřícím z okolí. 16.9.1900 byl posvěcen základní kámen kostela a o dva roky později biskup Bauer vysvětil nový chrám. Objekt byl za 2. světové války značně poškozen, oprava započala v srpnu 1947 a po kompletní opravě získal kostel současnou vnější podobu. V 50. letech 20. století byl klášter násilím vystěhován a uzavřen byl také kostel. Jeho prostory se proměnily v zasedací síně, ostatní budovy sloužily jako internát pro žákyně zdravotních škol.
V roce 1990 byly budovy opět vráceny kongregaci milosrdných sester a byly zahájeny opravy. 1.2.1992 vysvětil nový oltář brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 17. do 23. ledna 2022

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
17.01.2022

Papež: Ježíšem nabízená radost není nikdy naředěná

Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně v neděli 16. ledna 2022.
16.01.2022

Gertrude a soustroví Gulag

Pozornost veřejnosti se v těchto dnech upírá ke střetům v Kazachstánu, k jejichž pokojnému vyřešení vyzval rovněž papež František. Z kazašské katolické církve většinou nepřichází mnoho zpráv, byť se v případě Kazachstánu jedná o středoasijskou zemi s vůbec největším počtem katolíků. O to zajímavější může být informace o beatifikační kauze Gertrude Detzelové, apoštolky v gulazích, kterou loni v srpnu zahájila karagandská diecéze.
16.01.2022

Bohoslužba za Františka Skorinu – renesanční osobnost spojující národy

Osobnost renesančního humanisty Františka Skoriny (1470-1552) připomene zádušní mše sv., která se uskuteční 20. ledna v 17.00. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mše sv. symbolicky propojí Prahu s hlavními městy někdejšího polsko-litevského soustátí, Varšavou a Vilniusem – v obou městech se budou sloužit zádušní mše v témže čase. Bohoslužby se uskuteční také v Minsku, Polocku – Skorinově rodišti – či Padově, kde vystudoval lékařství.
15.01.2022

Kardinál Czerny: Záchrana migrantů na moři je nejvyšší službou

Vatikán. Úřadující prefekt vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj, kard. Michael Czerny, se obrátil osobním listem k dobrovolníkům z organizace „Mediterranea“, v němž jim papežovým jménem vyslovuje podporu několik dní před zahájením nové mise lodi „Mare Jonio“. „Přijít na pomoc našim bratrům a sestrám migrantům je tou nejvyšší službou, kterou můžete nabídnout“, píše kardinál Czerny záchranářům, kterým není lhostejný osud uprchlíků ve vodách Středozemního moře.
14.01.2022