Renovabis poprvé v Opoli

Setkání katolické organizace Renovabis proběhlo poprvé mimo území Německa.
Publikováno: 23. 5. 2002 16:00

Opole (Pl)/ZENIT: Závěr letošního 10. ročníku solidární svatodušní akce německé podpůrné katolické organizace pro východní Evropu - Renovabis, se letos uskutečnil poprvé mimo území Německa, v polské Opoli.
Slavnostní bohoslužbu ve zdejší katedrále společně celebrovali opolský arcibiskup Alfons Nossol, emeritní trierský biskup Hermann Josef Spital a ředitel Renovabis P. Eugen Hillengass SJ.

O svatodušních svátcích byla ve prospěch této organizace uspořádána ve všech katolických farnostech v Německu sbírka, jež nesla motto: "Na vás záleží! - Ženy ve východní Evropě". Při loňské sbírce podobného charakteru bylo vybráno přes 8 milionů euro.
Renovabis podporuje především projekty na obnovu církevního a společenského života ve 27 bývalých komunistických zemích.

Zároveň se v Opoli uskutečnilo i německo-polské symposium na téma Integrace a usmíření - Budoucnost Evropy.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020