Biskupové EU žádají odkaz na Boží autoritu v budoucí evropské ústavě

Komise katolických biskupských konferencí zemí EU navrhuje, aby se v budoucí evropské ústavě objevily zmínky o Bohu.
Publikováno: 27. 5. 2002 19:00

Brusel (Belgie)/KNA: Komise katolických biskupských konferencí zemí EU (COMECE) doporučuje, aby se budoucí evropská ústava odvolávala na autoritu samotného Boha. Podle prohlášení generálního sekretáře COMECE Noela Treanora z minulého týdne, by taková zmínka znamenala významné posílení záruk svobody a lidských práv v Evropské unii.

Biskupové předložili předsednictvu Konventu o budoucnosti Evropy odpovídající dokument, který obdrží rovněž všichni členové Konventu. "Odvolání se na Boží autoritu umožní občanům Evropy identifikaci s hodnotami EU", zdůraznil Treanor. "Především je třeba zohlednit základní lidská práva, mezi něž patří též náboženská svoboda".
Ve svém příspěvku k diskusi v Konventu EU COMECE zdůrazňuje, že především díky principu solidarity by mohly být v Evropě zajištěny mír a blahobyt. Angažovanost pro lidská práva v rámci i mimo hranic Evropy musí proto být charakteristické pro evropskou politiku, uvádí se dále v dokumentu.

Právní expert COMECE Felix Leinemann zdůraznil navíc princip subsidiarity. Nepostačuje chtít řešit současné společenské problémy jen na úrovni politických institucí, spíše je nutný zesílený dialog se všemi společenskými skupinami.
Církev vítá intenzivní dialog mezi Konventem a náboženskými společenstvími, který by měl být zohledněn i v budoucí evropské ústavě. Při tom je nutno respektovat postavení církví a náboženských společenství v příslušném členském státě EU.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020