Kongres o Turínském plátnu ve Vídni

Mezinárodní vědecký kongres o Turínském plátnu proběhne ve vídeňském Arcibiskupském paláci ve dnech 28.- 30.5.
Publikováno: 27. 5. 2002 20:00

Vídeň(A)/KAP: Turínské plátno, řecky "syndon" (lněné plátno), označuje pohřební plátno, do kterého byl podle křesťanské tradice zabalen Ježíš Kristus, když byl sňat z kříže.
Turínské plátno, přinesené do Evropy z Východu snad temláři, se objevuje v Lirey ve Francii mezi lety 1353-56. Od té doby jsou dějiny Turínského plátna jisté a doložené. Roku 1578 bylo plátno přeneseno do italského Turína, kde je dosud uchováváno ve zvláštní kapli vedle katedrály.

Poprvé bylo Turínské plátno vyfotografováno roku 1898 a projevilo se jako jistý druh fotografického negativu. Ukazuje otisky bičovaného a ukřižovaného muže. Ve vědeckém bádání se objevily spory, zda se jedná o otisky těla Ježíše Krista nebo o středověké umělecké dílo. Plátno je vědecky nejvíce zkoumaným jednotlivým objektem průzkumu.

V roce 1988 ve specifické uhlíkové zkoušce vědci datovali plátno do středověku. Před čtyřmi roky uvedla naopak historička Marlen Eordegianová, že v Izraeli a Arménii prostudovala více rukopisů, jež svědčí o existenci Kristova pohřebního plátna již z 1. tisíciletí. V roce 1996 vědci na plátnu nalezli rovněž otisk římské mince, jejíž ražení ukazuje na 16. rok panování římského císaře Tiberia (rok 29 křesťanského letopočtu). Roku 1999 nalezli izraelští vědci v tkanině plátna stopy pylu rostlin, které se vyskytují pouze na některých lokalitách v okolí Jeruzaléma. Stáří těchto organických zbytků odhadují kolem 2000 let.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020