Brněnská kapitula má nového kanovníka

Novým kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla jmenoval brněnský biskup Vojtěch Cikrle Václava Slouka, bývalého generálního sekretáře České biskupské konference.
Publikováno: 25. 6. 2002 17:00

Brno: Slavnostní instalace 4. kanovníka Královské stoliční kapituly v Brně, ThLic. Václava Slouka, faráře při kostele sv. Jakuba v Brně a brněnského děkana proběhne o vigílii slavnosti sv. Petra a Pavla v pátek 28.6. v 17.30 hodin. Po slavnostním obřadu v brněnské katedrále následuje děkovná bohoslužba, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle.

Královskou stoliční kapitulu sv. Petra a Pavla založil u kostela sv. Petra olomoucký biskup Dětřich 7.3.1296. Od 25.11.1331 se kapitula nazývá "královská" a po zřízení Biskupství brněnského 5.12.1777 povýšil papež Pius VI. tuto kolegiátní kapitulu na kapitulu "stoliční".

Václav Slouk se narodil 8.9.1957. Pochází z Hrušovan u Brna, ve farnosti Židlochovice. V letech 1972-76 studoval na gymnáziu v Hustopečích u Brna, kde maturoval 16.6.1976. Po maturitě začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě (CMBF) v Litoměřicích. V roce 1979 přerušil studium a vykonal základní vojenskou službu. Od roku 1981 pokračoval ve studiu na CMBF v Litoměřicích. Studium absolvoval v roce 1983.
Kněžské svěcení přijal 26.6.1983 v Brně. V letech 1983-90 působil jako kooperátor v Brně, ve farnosti u kostela sv. Jakuba. V letech 1990-93 působil jako vicerektor v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 7.7.1993 byl zvolen generálním sekretářem České biskupské konference. Od 1.11.1995 byl spirituálem v Teologickém konviktu v Litoměřicích. V letech 1997-99 absolvoval licenciátní studium na Teologické fakultě Katolické univerzity v Lublinu (Polsko), v oboru spirituální teologie.
Od 15.11.1999 je farářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a brněnským děkanem. Je členem kněžské rady, členem sboru poradců a pracovníkem pro ekumenické otázky v brněnské diecézi.

Související články

Další aktuality

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Vychází nová kniha arcibiskupa Jana Graubnera

V Karmelitánském nakladatelství vychází kniha Zbožnost je užitečná ke všemu, jejíž autorem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. V publikaci autor vzpomíná i na svůj boj s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku.
15.04.2021