Benefiční koncert na opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu

02. 07. 2002 Rubrika: Domácí
V pořadí již 3. benefiční koncert, jehož výtěžek podpoří opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu (barokní architekt Jan Blažej Santini - Aichel), se uskuteční 3.7. v 18.00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě.

Havlíčkův Brod: Skladby provede Filharmonie Hradec Králové, Kühnův smíšený sbor, Dětský sbor Cantella Hradec Králové, sólisté a dirigent Miloš Bok. Program:
* Miloš Bok - vybrané části oratoria Sv. Zdislava pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr (světová premiéra)
* Miloš Bok - Missa Brevis pro sóla, dětský sbor a orchestr

Benefiční koncert pořádá: Galerie U Prstenu (Praha), Nadace Umění pro zdraví (Praha), Umělecké sdružení Elgar (Praha) a Základní škola Česká Bělá (regionální spolupořadatel). Akci garantují: předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart a královéhradecký biskup Dominik Duka.

V roce 2001 se organizátorům podařilo získat na úplnou rekonstrukci střechy probošství a odvodnění objektu l,6 milionu korun z Programu záchrany architektonického dědictví. Na letošní rok je plánována výměna oken, nová fasáda probošství a část střechy kostela za 1,4 milionu korun. Podmínkou udělení této dotace je opět 10% finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován právě na tento účel.

Případný sponzorský dar na realizaci koncertu - a následně na opravu kostela - mohou zájemci zaslat na účet Nadace Umění pro Zdraví č. 1249-0122178309/0800 u České spořitelny, Praha 5, Štefánikova ul., variabilní symbol 372002, konstantní symbol 0308.

Kontakt: Marie Holá, Galerie U Prstenu, Jilská 14, Praha 1; tel/fax: 02/24 22 28 64.