Benefiční koncert na opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu

V pořadí již 3. benefiční koncert, jehož výtěžek podpoří opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu (barokní architekt Jan Blažej Santini - Aichel), se uskuteční 3.7. v 18.00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě.
Publikováno: 2. 7. 2002 12:00

Havlíčkův Brod: Skladby provede Filharmonie Hradec Králové, Kühnův smíšený sbor, Dětský sbor Cantella Hradec Králové, sólisté a dirigent Miloš Bok. Program:
* Miloš Bok - vybrané části oratoria Sv. Zdislava pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr (světová premiéra)
* Miloš Bok - Missa Brevis pro sóla, dětský sbor a orchestr

Benefiční koncert pořádá: Galerie U Prstenu (Praha), Nadace Umění pro zdraví (Praha), Umělecké sdružení Elgar (Praha) a Základní škola Česká Bělá (regionální spolupořadatel). Akci garantují: předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart a královéhradecký biskup Dominik Duka.

V roce 2001 se organizátorům podařilo získat na úplnou rekonstrukci střechy probošství a odvodnění objektu l,6 milionu korun z Programu záchrany architektonického dědictví. Na letošní rok je plánována výměna oken, nová fasáda probošství a část střechy kostela za 1,4 milionu korun. Podmínkou udělení této dotace je opět 10% finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován právě na tento účel.

Případný sponzorský dar na realizaci koncertu - a následně na opravu kostela - mohou zájemci zaslat na účet Nadace Umění pro Zdraví č. 1249-0122178309/0800 u České spořitelny, Praha 5, Štefánikova ul., variabilní symbol 372002, konstantní symbol 0308.

Kontakt: Marie Holá, Galerie U Prstenu, Jilská 14, Praha 1; tel/fax: 02/24 22 28 64.

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019