Benefiční koncert na opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu

V pořadí již 3. benefiční koncert, jehož výtěžek podpoří opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu (barokní architekt Jan Blažej Santini - Aichel), se uskuteční 3.7. v 18.00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě.
Publikováno: 2. 7. 2002 12:00

Havlíčkův Brod: Skladby provede Filharmonie Hradec Králové, Kühnův smíšený sbor, Dětský sbor Cantella Hradec Králové, sólisté a dirigent Miloš Bok. Program:
* Miloš Bok - vybrané části oratoria Sv. Zdislava pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr (světová premiéra)
* Miloš Bok - Missa Brevis pro sóla, dětský sbor a orchestr

Benefiční koncert pořádá: Galerie U Prstenu (Praha), Nadace Umění pro zdraví (Praha), Umělecké sdružení Elgar (Praha) a Základní škola Česká Bělá (regionální spolupořadatel). Akci garantují: předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart a královéhradecký biskup Dominik Duka.

V roce 2001 se organizátorům podařilo získat na úplnou rekonstrukci střechy probošství a odvodnění objektu l,6 milionu korun z Programu záchrany architektonického dědictví. Na letošní rok je plánována výměna oken, nová fasáda probošství a část střechy kostela za 1,4 milionu korun. Podmínkou udělení této dotace je opět 10% finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován právě na tento účel.

Případný sponzorský dar na realizaci koncertu - a následně na opravu kostela - mohou zájemci zaslat na účet Nadace Umění pro Zdraví č. 1249-0122178309/0800 u České spořitelny, Praha 5, Štefánikova ul., variabilní symbol 372002, konstantní symbol 0308.

Kontakt: Marie Holá, Galerie U Prstenu, Jilská 14, Praha 1; tel/fax: 02/24 22 28 64.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019