Benefiční koncert na opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu

V pořadí již 3. benefiční koncert, jehož výtěžek podpoří opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu (barokní architekt Jan Blažej Santini - Aichel), se uskuteční 3.7. v 18.00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě.
Publikováno: 2. 7. 2002 12:00

Havlíčkův Brod: Skladby provede Filharmonie Hradec Králové, Kühnův smíšený sbor, Dětský sbor Cantella Hradec Králové, sólisté a dirigent Miloš Bok. Program:
* Miloš Bok - vybrané části oratoria Sv. Zdislava pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr (světová premiéra)
* Miloš Bok - Missa Brevis pro sóla, dětský sbor a orchestr

Benefiční koncert pořádá: Galerie U Prstenu (Praha), Nadace Umění pro zdraví (Praha), Umělecké sdružení Elgar (Praha) a Základní škola Česká Bělá (regionální spolupořadatel). Akci garantují: předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart a královéhradecký biskup Dominik Duka.

V roce 2001 se organizátorům podařilo získat na úplnou rekonstrukci střechy probošství a odvodnění objektu l,6 milionu korun z Programu záchrany architektonického dědictví. Na letošní rok je plánována výměna oken, nová fasáda probošství a část střechy kostela za 1,4 milionu korun. Podmínkou udělení této dotace je opět 10% finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován právě na tento účel.

Případný sponzorský dar na realizaci koncertu - a následně na opravu kostela - mohou zájemci zaslat na účet Nadace Umění pro Zdraví č. 1249-0122178309/0800 u České spořitelny, Praha 5, Štefánikova ul., variabilní symbol 372002, konstantní symbol 0308.

Kontakt: Marie Holá, Galerie U Prstenu, Jilská 14, Praha 1; tel/fax: 02/24 22 28 64.

Související články

Další aktuality

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky včerejšího vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.
07.08.2020

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit.
06.08.2020

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Libanonský kardinál Béchara Boutros Raï požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném „Výzva ke státům světa“ volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronitský patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jím přehnala válka. Stovky rodin naráz přišly o dům.
06.08.2020

Katolický týdeník: Sociální bubliny

Často slýcháme o problému sociálních bublin. Jde o názorově či věkově spřízněné skupiny, do nichž rádi zamíříme a pobudeme zde s ostatními. A rádi. Od přátel se leccos dozvíme, vzájemně si pomáháme, víme, že jsme si nablízku. Jenže platí to i v případě, kdy se ocitneme ve virtuálním světě - kde také máme své „přátele“?
06.08.2020