Benefiční koncert na opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu

V pořadí již 3. benefiční koncert, jehož výtěžek podpoří opravu kostela sv. Ondřeje v Pohledu (barokní architekt Jan Blažej Santini - Aichel), se uskuteční 3.7. v 18.00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě.
Publikováno: 2. 7. 2002 12:00

Havlíčkův Brod: Skladby provede Filharmonie Hradec Králové, Kühnův smíšený sbor, Dětský sbor Cantella Hradec Králové, sólisté a dirigent Miloš Bok. Program:
* Miloš Bok - vybrané části oratoria Sv. Zdislava pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr (světová premiéra)
* Miloš Bok - Missa Brevis pro sóla, dětský sbor a orchestr

Benefiční koncert pořádá: Galerie U Prstenu (Praha), Nadace Umění pro zdraví (Praha), Umělecké sdružení Elgar (Praha) a Základní škola Česká Bělá (regionální spolupořadatel). Akci garantují: předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart a královéhradecký biskup Dominik Duka.

V roce 2001 se organizátorům podařilo získat na úplnou rekonstrukci střechy probošství a odvodnění objektu l,6 milionu korun z Programu záchrany architektonického dědictví. Na letošní rok je plánována výměna oken, nová fasáda probošství a část střechy kostela za 1,4 milionu korun. Podmínkou udělení této dotace je opět 10% finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován právě na tento účel.

Případný sponzorský dar na realizaci koncertu - a následně na opravu kostela - mohou zájemci zaslat na účet Nadace Umění pro Zdraví č. 1249-0122178309/0800 u České spořitelny, Praha 5, Štefánikova ul., variabilní symbol 372002, konstantní symbol 0308.

Kontakt: Marie Holá, Galerie U Prstenu, Jilská 14, Praha 1; tel/fax: 02/24 22 28 64.

Související články

Další aktuality

Podpořme zaměstnávání handicapovaných dívek

Dívčí katolická střední škola Praha handicapované dívky nejen vzdělává, ale rovněž i zaměstnává – ve školní chráněné dílně Inspirace. Prosíme, podpořte nebo svým známým doporučte kampaň na Startovači zaměřenou právě na pomoc zaměstnávání handicapovaných dívek a žen. Zde: https://www.startovac.cz/projekty/inspirace-pro-tebe/ Děkujeme!!!
27.01.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020