Prohlášení vídeňského arcibiskupství k sobotnímu kněžskému svěcení žen

Během tzv. "kněžského svěcení žen", které v sobotu 29.6. proběhlo na palubě parníku na Dunaji, se nejednalo ani o udílení svátosti kněžského svěcení, ani o katolickou mši.
Publikováno: 2. 7. 2002 16:00

Vídeň (A)/KAP: Během tzv. kněžského svěcení sedmi žen, které v sobotu 29.6. proběhlo na palubě parníku na Dunaji na bavorsko-rakouském pomezí, se nejednalo ani o udělení svátosti kněžského svěcení, ani o katolickou mši, praví se v prohlášení, které při této příležitosti zvěřejnil Erich Leitenberger, tiskový mluvčí vídeňského římskokatolického arcibiskupství.

Imitace kněžského svěcení je podle církevního práva neplatná. Obřadu předsedal exkomunikovaný kněz z Argentiny Romulo Braschi, příslušník skupiny tzv. "putujících biskupů" (episcopi vagantes), kteří se do svých funkcí sami jmenovali a nemají žádné spojení ani se Svatým stolcem ve Vatikánu, ani s žádnou jinou historickou církví či společenstvím, praví se dále v prohlášení.

Podle Leitenbergera se jedná o zvláštní formu jakési náboženské subkultury, jejímž efektem může být pouze narušení diskuse o důležitém tématu postavení ženy v Římskokatolické církvi.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020