Světelný mrak Niny Svobodové - výstava

Výstava v Centrální katolické knihovně, pořádaná ke 100. výročí narození české spisovatelky Niny Svobodové, probíhá od června do 4.9. v prostorách knihovny (Thákurova 3, Praha 6).
Publikováno: 2. 7. 2002 14:00

Praha: Nina Svobodová (vlastním jménem Antonie Malvína) se narodila 16.6.1902 v Praze v katolické rodině. Po studiu na obchodní akademii byla zaměstnána jako překladatelka a korespondentka pro cizí jazyky v Živnostenské bance a v pražské Obchodní komoře. Zabývala se studiem jazyků (mluvila plynně italsky a francouzsky), dějin umění a literární historie, především obdobím italského středověku. Od 20. let přispívala do literárních časopisů, psala básně, recenze a kritiky. Publikovala několik sbírek novel, romány a divadelní hry. Ve 30. a 40. letech přednášela v České kulturní jednotě a vystupovala v rámci literárních večerů Svazu katolických žen.

Po 2. světové válce se stala členkou Syndikátu českých spisovatelů, Družiny literární a umělecké (Olomouc) a Moravského kola spisovatelů (Brno), pracovala jako redaktorka. Již v roce 1931 vstoupila do Čs. strany lidové, od roku 1945 byla poslankyní Zemského českého národního výboru, od roku 1946 do února 1948 místopředsedkyní krajského výboru Velké Prahy. V únoru 1948 ji tzv. akční výbor vyloučil z Obchodní komory. Přešla tedy do ústředí České katolické charity a stala se redaktorkou čtrnáctideníku Charita.

23.12.1949 byla v době počínajících politických procesů zatčena. V uměle vykonstruovaném veřejném procesu, údajně větvi napojené na Miladu Horákovou, byla 18.-21.6.1950 souzena v Liberci a odsouzena k 15 letům těžkého žaláře. V roce 1960 byla propuštěna na tzv. první amnestii pro politické vězně s desetiletou podmínkou. Tím však její pohnutý osud neskončil. 6.6.1961 byla opět zatčena, v dalším vykonstruovaném procesu s Křesťansko-demokratickou stranou (Ing. Cuhra a další) odsouzena na 2,5 roku a zároveň k dopykání 4,5 roku z podmínečného propuštění. Z vězení se dostala 6.7.1967 - opět na podmínku. Plné rehabilitace se dočkala až v roce 1974. Stala se nejdéle vězněnou ženou z politických procesů. Zemřela osamělá a v hmotném nedostatku 4.9.1988 v Praze, aniž by byl doceněn její přínos pro českou literaturu a publicistiku.

Po návratu z vězení měla od roku 1968 možnost příležitostně publikovat v tisku Lidové strany, zvláště v Katolických novinách a Naší rodině. V roce 1971 vyšel ve Vyšehradu její román "Dům u Božího oka". Pokračování "Martinovská rychta" a "Podskalská romance" již nebylo povoleno vydat.
Literární dílo Niny Svobodové je rozsáhlé a dosud málo zpracované. Vyznačuje se kultivovaným jazykem s typicky ženským rukopisem, hlubokou znalostí tématu a silným osobním zaujetím. Publikovala mnoho článků nejen pod svým jménem, ale také pod šifrou NS, pod pseudonymy Klára Šeráková a M. Skálová.

Jejím velkým tématem byla umělecká historie Itálie 13.-14. století, za své životní dílo považovala román "Světelný mrak", vydaný v roce 1943, o malíři a sochaři Andreovi da Cione, zvaném Orcagna. V něm se také vyznala z obdivu k osobnosti a době císaře Karla IV. Postavy světců české historie byly častým námětem jejích divadelních her. Je třeba připomenout také sbírku novel "Duše fresek" (vydána v roce 1933 a 1947), kulturně-historickou studii "Andělský malíř Fra Giovanni Angelico z Fiesole" (1935), básnickou prózu "Poutník čtyř světů" (1940) nebo novely pod názvem "Vykoupený čas" (1944).

Kontakt: Jarmila Štogrová, autorka výstavy; e-mail: stogrova@ckk.cz.

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019