1. den 46. plenárního zasedání ČBK

46. plenární zasedání ČBK bylo 3.7. zahájeno na Velehradě.
Publikováno: 4. 7. 2002 12:00

Velehrad: Předseda České biskupské konference (ČBK) olomoucký arcibiskup Jan Graubner zahájil 3.7. ráno na Velehradě 46. plenární zasedání ČBK.
Českobudějovický biskup koadjutor (nástupce) Jiří Paďour se v úvodním duchovním slově zamyslel nad potřebou správného nastavení hodnotové stupnice života, na jejímž vrcholu by pro křesťana měl stát Kristus, jako absolutní vzor.

Biskupové poté diskutovali o situaci v naší společnosti po parlamentních volbách. Přes některé demagogické rysy volební kampaně i přes malou účast voličů se zdá, že výsledná situace může vzbuzovat alespoň nepatrnou naději pro společnost a snad i pro církev. Biskupové pozitivně hodnotí, že se vážně jedná o vládním programu dříve než o personálním rozdělování funkcí. Tato jednání svědčí o tendenci k pozitivní změně politické kultury v naší zemi. Jistou naději vzbuzuje i skutečnost, že si obě strany rozhovoru uvědomují problém nedořešených vztahů církví a státu. ČBK jednoznačně vítá zřetelnou snahu směřovat do Evropské unie i podpis dohody mezi Svatým stolcem a Českou republikou (ČR).

Biskupové dále řešili otázky spojené se stěhováním Teologického konviktu (TK) z Litoměřic do Olomouce od příštího školního roku. TK je institutem Římskokatolické církve, který slouží k úvodní formaci těch, kteří podali přihlášku do kněžského semináře a které biskupové uznali za vhodné pro přípravu k přijetí do semináře. Těžiště propedeutického roku spočívá především v lidské a duchovní formaci, zahrnuje ovšem i intelektuální a pastorační stránku. Přijetí do TK se děje na základě přijímacího řízení, které probíhá v jednotlivých diecézích. O přijetí rozhoduje komise, které předsedá diecézní biskup.

Kardinál Vlk informoval biskupy o činnosti Centrální katolické knihovny se sídlem v Praze (Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice). Knihovna obsahuje celkem 80.150 knihovních jednotek, z nichž je na 20 tisíc titulů v elektronickém katalogu. Celkový počet stálých uživatelů se pohybuje kolem dvou tisíc. Knihovna je otevřena 40 hodin týdně. Čtenáři mohou v databázích vyhledávat z monografií, periodik, hudebnin a zvukových dokumentů na celém území ČR i v zahraničí. K dispozici je nabídka odkazů na teologické knihovny v mnoha zemích světa.

Na programu ČBK bylo rovněž zhodnocení letošní charitní Tříkrálové sbírky, která proběhla již podruhé na celém území ČR. Letos se podařilo zorganizovat celkem přes 7.800 skupinek koledníků, což v porovnání s rokem 2001 znamená, že se koledování zúčastnilo o 12.456 koledníků více. Celkový výnos sbírky činil 37 milionů korun, což je o 5 milionů více než v loňském roce. Při rozdělování prostředků ze sbírky se dostalo do farních charit, respektive tam, kde byly prostředky vybrány, místo loňských 14 milionů letos 22,5 milonů korun. Vedení České katolické charity se snažilo zvláště v přípravné fázi vyzvednout křesťanský princip solidarity s potřebnými a duchovní rozměr celé akce. Za velmi důležitou součást přípravného období považuje Charita spolupráci místních charitních center s duchovenstvem. ČBK vzala s uspokojením výsledky Tříkrálové sbírky na vědomí a pověřuje Charitu jejím organizováním i v budoucnosti.

Biskupové se zabývali rovněž přípravou harmonogramu studijního dne ČBK, zaměřeného na církevní školství, který se bude počátkem října konat v Hradci Králové.

Ve večerních hodinách byl první den plenárního zasedání zakončen koncelebrovanou mší ve velehradské bazilice.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020