Náboženské vyznání obyvatelstva ČR podle posledních výsledků sčítání lidu

V příloze této zprávy nabízíme tabulku rozdělení obyvatelstva naší republiky podle náboženského vyznání. Jedná se o poslední výsledky sčítání lidu k 1.3.2001.
Publikováno: 17. 7. 2002 19:00

Praha: Český statistický úřad včera (16.7.) zveřejnil definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Kompletní přehled údajů je k dispozici na internetové adrese www.czso.cz.
Tabulku rozdělení obyvatelstva naší republiky podle náboženského vyznání nabízíme v příloze této zprávy.

Z celkového počtu 10,230.060 obyvatel České republiky (ČR) se za věřící označilo 3,288.088 osob, což je 32,1 % obyvatelstva; z toho žen 35,5 % a mužů 28,6 %. Nejvíce členů má u nás Církev římskokatolická - 2,740.780 (26,8 %), druhou v pořadí je Českobratrská církev evangelická se 117.212 členy (1,1 %), třetí Církev československá husitská, která čítá 99.103 věřících (1,0 %). Počet příslušníků dalších církví a náboženských společností se pohybuje pod hranicí jednoho procenta.

Pro srovnání:
* Při sčítání lidu v roce 1991 se za věřící označilo 43,9 % obyvatel; z toho 47,0 % žen a 40,7 % mužů. Z počtu obyvatel, kteří se přihlásili jako věřící, deklarovalo příslušnost k Církvi římskokatolické 89 %, k Českobratrské církvi evangelické 4,5 % a k Církvi československé husitské 3,9 %.
* Sčítání lidu v roce 1950 zaznamenalo 93,9 % věřící populace. Z toho se k Církvi římskokatolické hlásilo 81,3 %, k Českobratrské církvi evangelické 4,8 % a k Církvi československé husitské 11 % věřících.

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022