Katolíci v Indii

05. 09. 2002 Rubrika: Zahraniční
Význam katolické církve v Indii je větší než podíl katolíků v populaci, soudí bombajský arcibiskup kardinál Ivan Dias.

Bombaj (Indie)/ZENIT: V miliardové Indii žije 23 milionů křesťanů, z toho 18 milionů katolíků. "Katolická církev nabízí 20 % školního vzdělání, 10 % programů pro negramotné, zdravotnické služby, 25 % programů pro vdovy a sirotky i 30 % struktur péče o nemocné malomocenstvím a AIDS", říká kardinál Dias.
I když křesťané v Indii tvoří menšinu, absolventi katolických škol stále častěji zastávají významná místa v zemi.

V Indii působí asi 20 tisíc katolických kněží a 82 tisíc řeholnic. Indie se tak stala státem s nejvyšším počtem duchovních osob. S 10.537 diecézními a řeholními studenty filozofie a teologie předstihla Španělsko (2.728), USA (5.109), Itálii (6.433), Mexiko (7.059) a Brazílii (8.831).