Nový ředitel kůru v plzeňské katedrále

Plzeňská katedrála sv. Bartoloměje má nového varhaníka a ředitele kůru, MgA. Miroslava Pšeničku.
Publikováno: 23. 9. 2002 18:00

Plzeň: Při nedělní bohoslužbě 22.9. se v katedrále sv. Bartoloměje věřícím poprvé představil nový varhaník a ředitel kůru MgA. Miroslav Pšenička. Plzeňský biskup František Radkovský ho kromě vedení kůru a koordinace práce katedrálního kapelníka Miloše Boka pověřil také podporou a koordinací církevní hudby v rámci celé diecéze. V zastoupení biskupa Radkovského přečetl jmenovací dekret kancléř Mons. Václav Škach a k jeho činnosti mu požehnal P. Emil Soukup, farář katedrální farnosti.

Náplní práce nového ředitele kůru je metodické vedení a vzdělávání varhaníků a ředitelů kůru v celé diecézi, vytvoření a vedení archivu hudební literatury a iniciování vzniku nových vhodných liturgických skladeb, zejména ve spolupráci se skladatelem a katedrálním kapelníkem Milošem Bokem.

MgA. Miroslav Pšenička (*1974) je absolventem konzervatoře v Českých Budějovicích, oddělení chrámové hudby. Hru na varhany a improvizaci vystudoval u prof. Jitky Chaloupkové a dirigování u prof. Karla Fráni. Už během studia vedl sbor ve svém rodném městě, Milevsku. Po absolutoriu konzervatoře studoval hru na varhany na Akademii múzických umění v Praze u prof. Jana Hory. V té době také působil v několika pražských kostelích jako výpomocný varhaník.

Související články

Další aktuality

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné, bez účasti věřících v chrámech na bohoslužbách. Ale i tak představujeme jednotlivé dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, jejich symboliku a slavení.
04.04.2020

Nedělní kázání pro děti - Květná neděle

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti na Květnou neděli (5. duben 2020).
04.04.2020

Modlitba v rodině – Květná neděle

Svatý týden nás branou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, které nám připomíná umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech?
04.04.2020

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020