Nový ředitel kůru v plzeňské katedrále

23. 09. 2002 Rubrika: Domácí
Plzeňská katedrála sv. Bartoloměje má nového varhaníka a ředitele kůru, MgA. Miroslava Pšeničku.

Plzeň: Při nedělní bohoslužbě 22.9. se v katedrále sv. Bartoloměje věřícím poprvé představil nový varhaník a ředitel kůru MgA. Miroslav Pšenička. Plzeňský biskup František Radkovský ho kromě vedení kůru a koordinace práce katedrálního kapelníka Miloše Boka pověřil také podporou a koordinací církevní hudby v rámci celé diecéze. V zastoupení biskupa Radkovského přečetl jmenovací dekret kancléř Mons. Václav Škach a k jeho činnosti mu požehnal P. Emil Soukup, farář katedrální farnosti.

Náplní práce nového ředitele kůru je metodické vedení a vzdělávání varhaníků a ředitelů kůru v celé diecézi, vytvoření a vedení archivu hudební literatury a iniciování vzniku nových vhodných liturgických skladeb, zejména ve spolupráci se skladatelem a katedrálním kapelníkem Milošem Bokem.

MgA. Miroslav Pšenička (*1974) je absolventem konzervatoře v Českých Budějovicích, oddělení chrámové hudby. Hru na varhany a improvizaci vystudoval u prof. Jitky Chaloupkové a dirigování u prof. Karla Fráni. Už během studia vedl sbor ve svém rodném městě, Milevsku. Po absolutoriu konzervatoře studoval hru na varhany na Akademii múzických umění v Praze u prof. Jana Hory. V té době také působil v několika pražských kostelích jako výpomocný varhaník.