Giottova freska v Assisi zrestaurována

01. 10. 2002 Rubrika: Zahraniční
Pět let po zemětřesení v Assisi byla obnovena slavná Giottova freska.

Assisi (I)/KNA: Nástropní fresku v bazilice sv. Františka v Assisi, jejíž autorství je připisováno Giottovi, je možné opět shlédnout. Nyní zrestaurovaná Giottova malba, skládající se z 50 tisíc fragmentů, představuje sv. Jeronýma.
Zemětřesení, k němuž došlo 26.9.1997, poničilo více nástropních fresek v bazilice. Padající suť tehdy zabila čtyři lidi.

Na opravě pracovalo 15 restaurátorů, náklady dosáhly výše zhruba 2,7 milionu euro. Plánována je restaurace další nástropní fresky, která je připisována malíři Cimabueovi.