Kardinál Sodano slaví pětasedmdesátiny

Vatikánský státní sekretář kardinál Angelo Sodano oslaví své 75. narozeniny v sobotu 23.11.
Publikováno: 22. 11. 2002 17:00

Vatikán/KAP: Funkci státního sekretáře vykonává kardinál Sodano již 13. rok. V 75 letech dosáhl vatikánské důchodové hranice, považuje se však za pravděpodobné, že ho papež Jan Pavel II. ponechá ve funkci i po tomto termínu.

Angelo Sodano se narodil 23.11.1927 v Isola d´Asti v italském Piemontu jako druhé ze šesti dětí. Jeho otec Giovanni Sodano byl po tři volební období poslancem italského parlamentu. Po studiích, kněžském svěcení 23.9.1950 a devíti letech působení jako duchovní pro mládež v Asti, vstoupil Angelo Sodano v roce 1959 do služeb Svatého stolce. Absolvoval papežskou Diplomatickou akademii a pracoval jako sekretář nunciatur v Ekvádoru, Uruguayi a Chile. Od roku 1968 působil ve vatikánském Státním sekretariátu.

V roce 1977 ho papež Pavel VI. jmenoval biskupem a zároveň ho pověřil těžkou funkcí nuncia v Chile. Zde se mj. v období vojenské diktatury generála Pinocheta s úspěchem podílel na urovnání územního sporu mezi Chile a Argentinou.
Po jedenácti letech v Jižní Americe ho v roce 1988 povolal papež Jan Pavel II. do Vatikánu jako "ministra zahraničí". O dva roky později se stal nástupcem kardinála Agostina Casaroliho ve funkci vatikánského státního sekretáře. Členem kardinálského kolegia jmenoval Angela Sodana papež Jan Pavel II. 28.6.1991.

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020