Diecézní charita Brno má nového prezidenta

02. 12. 2002 Rubrika: Domácí
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval k 1.12. nového prezidenta Diecézní charity Brno.

Brno: V pořadí druhým prezidentem Diecézní charity (DCH) Brno v jejím obnoveném působení po roce 1989 se po prelátovi Ludvíku Horkém stává P. Josef Zouhar, děkan v Hodoníně.

Josef Zouhar se narodil 8.10.1943 v Senetářově (okr. Blansko). Kněžské svěcení přijal jako jediný kandidát brněnské diecéze 23.6.1968 z rukou biskupa Karla Skoupého, den po jeho návratu z 18leté internace. Jako kaplan potom působil ve farnostech Jedovnice a Moravská Nová Ves. V roce 1973 se stal farářem ve Ždánicích a v Lovčicích, od srpna 1989 farářem v Hodoníně. V roce 1990 byl jmenován hodonínským děkanem. Je členem kněžské rady brněnské diecéze.