Svěcení kaple Nejsv. Trojice v Návojné

13. 06. 2003 Rubrika: Domácí
Slavnost se uskuteční v neděli 15.6. od 10.00 hodin.

Návojná: Nově opravenou kapli v obci Návojná požehná generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Milán Kouba. Mše začíná v 10 hodin. Slavnost se uskuteční v rámci 500. výročí první písemné zmínky o obci Návojná.
Oprava kaple, pocházející z 2. poloviny 19. století, byla financována z rozpočtu obce, část prací byla vykonána svépomocí.

Obec Návojná je vstupní branou do oblasti Jižního Valašska zvané Závrší, kde se dlouhou dobu uchovaly národopisné tradice, které nám připomínají způsob života dřívější doby. Tato malebná obec se nachází v CHKO Bílé Karpaty poblíž česko-slovenské hranice. Obec má 740 obyvatel.