Aby byly Vánoce veselejší

"Benefiční aukci", která bude probíhat v pátek 14.11. od 18.00 hodin v aule Caritas - Vyšší odborné školy sociální v Olomouci (Křížkovského 6), připravila Charita Olomouc ve spolupráci s P-centrem a dalšími neziskovými organizacemi Olomouckého kraje.
Publikováno: 13. 11. 2003 21:00

Olomouc: Cílem je získat finanční prostředky na zajištění štědrovečerní večeře pro lidi bez domova v Olomouci. Akce je podporována z projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a Evropské unie. Součástí programu bude i vystoupení romského hudebního dua Mirga a vystoupení smyčcového dueta žáků ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.
Na přípravě programu se podílejí účastníci kurzu fundraisingu pořádaného P-centrem, a ověřují si tak v praxi poznatky o tom, jak se dají získávat finanční prostředky.

Jedná se o hru nazvanou "Benefiční aukce", kde účastníci z řad veřejnosti budou moci za finanční příspěvek potřebným lidem získat pěkné dárky pro sebe a své blízké. Dary do aukce (krátkodobé pobyty v horách, grafiky, dekorační předměty, knihy a další) věnovali sponzoři, kteří chtějí zpříjemnit Vánoce lidem bez domova. Výtěžek tak udělá radost nejen lidem v nouzi, ale všem, kdo se do akce zapojí.

Kontakt: Petr Prinz, Charita Olomouc, mobil: 723 707 164, mailto:acho@caritas.cz.

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020