Papež obdržel Cenu Karla Velikého

Papež Jan Pavel II. obdržel své dosud nejvyšší evropské vyznamenání. Hlavě katolické církve bude v březnu předána mimořádná mezinárodní Cena Karla Velikého.
Publikováno: 30. 1. 2004 11:00

Cáchy (D)/KNA: Vyznamenání bylo poprvé uděleno dvěma osobám současně. Svatému otci má být cena předána 25.3.2004 v Římě. Již loni v prosinci bylo oznámeno, že nositelem Ceny Karla Velikého za rok 2004 bude předseda Evropského parlamentu Pat Cox. Podnětem k udělení ceny papeži Janu Pavlu II. je rozšíření Evropské unie (EU) na východ, vysvětlil výbor pro udílení Ceny Karla Velikého.
Rychlé a nekrvavé zhroucení komunismu je bez působení tohoto papeže nemyslitelné. Jednoduchým a skromným způsobem ztělesňuje Jan Pavel II. soubor hodnot, který vznikl v Evropě během staletí. Podporoval mezináboženský dialog a prokázal, že náboženství, etika a morálka jsou nezbytné pro mírové soužití. Pozitivně hodnoceno bylo také jeho úsilí zakotvit náboženské dědictví v ústavě EU.

Papež Jan Pavel II., který se narodil 18.5.1920 ve Wadovicích u Krakova jako Karel Wojtyla, řídí světovou církev s její 1,1 miliardou katolíků již více než 25 let. Je prvním neitalským papežem po 455 letech. Jan Pavel II. rozhodujícím způsobem přispěl k politickým změnám v roce 1989 v bývalých zemích tzv. východního bloku a je neúnavným zastáncem sjednocení kontinentu.

Cena Karla Velikého je jedním z nejvýznamnějších evropských ocenění. Od roku 1950 se uděluje osobnostem a institucím, které se zasloužily o sjednocování Evropy. Je pojmenována po císaři Karlu Velikém (742-814), který je považován za prvního sjednotitele Evropy, a který si koncem 8. století zvolil Cáchy za své oblíbené sídlo. Vyznamenání je dotováno symbolickou částkou 5.000 eur. Kromě dokumentu o jeho udělení obdrží nositelé ceny medaili, na níž je nejstarší zachovaná pečeť města Cáchy (Aachen) z 12. století s Karlem Velikým na trůnu.

Loni obdržel Karlovu cenu Valery Giscard d´Estaing ve své funkci prezidenta Evropského konventu. Mezi dřívější nositele tohoto vyznamenání patří Konrád Adenauer (1954), Evropská komise (1969), španělský král Juan Carlos I. (1982), Francois Mitterand a Helmut Kohl (1988), zakladatel ekumenického společenství v Taizé bratr Roger Schütz (1989), Václav Havel (1991), britský ministerský předseda Tony Blair (1999) a Bill Clinton (2000).

Cáchy jsou úzce spojeny s českou historií. Například český král Karel IV. byl roku 1349 v cášské katedrále korunován králem Svaté říše římské. Cášský dóm byl od r. 936 středověkým korunovačním místem římských králů až do r. 1531, kdy následně toto privilegium převzalo město Frankfurt nad Mohanem. Dějiny cášského dómu sahají do 8. století, kdy jej založil císař Karel Veliký, jehož tělesné pozůstatky v něm dodnes spočívají.

Související články

Další aktuality

Biskup Malý ke Světovému dni seniorů a prarodičů

Přinášíme zamyšlení biskupa Václava Malého ke Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 25. července ustanovil papež František. Ve svém textu se pražský pomocný biskup a předseda Rady Iustitia et Pax při ČBK vrací i k nedávnému svátku sv. Marie Magdalény.
26.07.2021

Slováci se připravují na návštěvu papeže modlitbou růžence

„Zveme lidi dobré vůle, aby se zapojili do přípravy duchovní kytice, na které bude každý z účastníků vlastnit jeden květ. Příprava potrvá 40 dní od 7. srpna do 15. září. Během těchto 40 dní se účastníci pomodlí denně modlitbu růžence - v kostele, doma nebo v rámci svého společenství. Modlitba růžence bude za Slovensko a za papeže Františka,“ zvou Papežská misijní díla na Slovensku věřící k modlitbě růžence.
26.07.2021

Dokumentaristé Paměti národa hledají svědectví!

Dokumentaristé Paměti národa se obrací na věřící, aby jim pomohli najít ty, kteří díky své víře trpěli v období komunistické totality: „Mezi pravidelnými návštěvníky vašeho kostela jsou jistě i lidé, kteří za sebou mají pohnuté osudy. V lavicích vedle vás možná sedávají bývalí muklové z uranových dolů, lidé vyšetřovaní Státní bezpečností, lidé, kteří někomu pomáhali překonat československé hranice, nebo se o to dokonce sami pokusili. Jsou mezi vámi lidé, kteří byli kvůli své víře v Boha perzekvováni. Pomozte nám je najít!"
26.07.2021

Olympijský kaplan našim sportovcům na dálku žehná

V pátek 23. července 2021 zaplál po ročním odložení na zahajovacím ceremoniálu nad Tokiem oheň XXXII. olympijských her. „Prosím všechny o modlitbu za naše sportovce i celý realizační tým," vyzývá kaplan českého olympijského týmu P. Oldřich Chocholáč z brněnské diecéze.
26.07.2021

Papež: Mladí a staří se potřebují navzájem

Po nedělní polední modlitbě Anděl Páně ve Vatikánu papež František během svých pozdravů připomněl dnešní Světový den prarodičů a seniorů a vyzval k vzájemnému setkávání obohacování a respektu.
25.07.2021