Sčítání účastníků katolických bohoslužeb v ČR

Sčítání účastníků bohoslužeb proběhlo včera (18.4.) při katolických bohoslužbách na území České republiky (ČR).
Publikováno: 19. 4. 2004 10:00

Praha: Ve znamení sčítání účastníků bohoslužeb proběhly včera nedělní mše v katolických kostelích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Účastníci bohoslužeb obdrželi v kostele sčítací lístky, na nichž formou natrhávání příslušných políček vyznačili svůj věk, pohlaví a zda jsou výdělečně činní, či nikoliv. V záhlaví lístku je uvedena konkrétní diecéze, farnost a číselný kód.

Lístky byly odevzdány při odchodu z kostela a prostřednictvím vikářů (děkanů) budou v nejbližší době dodány na příslušný biskupský úřad k celkovému sčítání. Po sečtení všech lístků obdrží výsledná čísla sekretariát České biskupské konference (ČBK) a údaje budou zveřejněny prostřednictvím zpravodajského servisu Tiskového střediska ČBK.

Podle výsledků posledního sčítání lidu z 1.3.2001 se z celkového počtu 10,230.060 obyvatel České republiky za věřící označilo 3,288.088 osob, což je 32,1 % obyvatelstva; z toho žen 35,5 % a mužů 28,6 %. Nejvíce členů má u nás Církev římskokatolická - 2,740.780 (26,8 %), druhou v pořadí je Českobratrská církev evangelická se 117.212 členy (1,1 %), třetí Církev československá husitská, která čítá 99.103 věřících (1,0 %). Počet příslušníků dalších církví a náboženských společností se pohybuje pod hranicí jednoho procenta. Počty účastníků bohoslužeb se v minulých letech pohybovaly kolem půl milionu osob.

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021