Výsledky letošního sčítání návštěvníků bohoslužeb v katolických kostelích

01. 07. 2004 Rubrika: Domácí
Sčítání návštěvníků bohoslužeb v katolických kostelích se letos konalo 18.4., resp. 2.5. (v litoměřické diecézi). Příloha této zprávy nabízí přehlednou tabulku a grafy.

Praha: Celkový počet návštěvníků bohoslužeb je 405.426, z toho 127.457 v České (31 %) a 277.969 v Moravské provincii (69 %). Při srovnatelném sčítání v roce 1999 navštívilo nedělní bohoslužby 414.539 lidí - tento údaj však nezahrnuje návštěvnost v litoměřické diecézi, kde se dosud nepodařilo výsledky nalézt. Letos byl tedy zaznamenán úbytek o 9.113 osob, ale údaj je třeba brát s ohledem na fakt, že za rok 1999 stále není k dispozici počet návštěvníků bohoslužeb v litoměřické diecézi.

Nárůst zaznamenala pražská arcidiecéze (+ 1.295) a českobudějovická diecéze (+ 323), v ostatních diecézích počet návštěvníků bohoslužeb klesl. Největší pokles postihl diecézi brněnskou (- 11.140).
Průměrný věk návštěvníků bohoslužeb činí 48,44 let (v České provincii 49,65 a v Moravské 46,43). "Nejmladší" je pražská arcidiecéze (46,07) a nejstarší návštěvníci bohoslužeb zavítali do kostelů v diecézi plzeňské (54,45).
Mezi návštěvníky bohoslužeb jsou necelé dvě třetiny žen 248.671 (61 %), mužů je 156.775 (39 %). Převládají výdělečně nečinní v počtu 272.586 (67 %), výdělečně činných je třetina, tedy 132.860 (33 %).

V průběhu července a srpna budou připraveny podrobnější analýzy.