Teresa Cifaldi dámou Řádu sv. Řehoře Velikého

Papežské ocenění "Dáma Řádu sv. Řehoře Velikého" předal dnes apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Diego Causero Marii Terese Cifaldi (70), dlouholeté delegátce hnutí Fokoláre v bývalém Československu a nyní v ČR.
Publikováno: 16. 9. 2004 22:00

Praha: Udělení papežského řádu vyjadřuje uznání místní církve za 35 let, které Italka M. T. Cifaldi věnovala evangelizaci v naší zemi i v dobách pro tuto činnost nepříznivých. Slavnostní akt se uskutečnil v Centru Mariapoli v Praze 9 - Vinoři při mši, kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Maria Teresa Cifaldi se narodila 15.4.1934 v italském Salernu. Studovala pedagogiku, sociální vědy a jazyky. V 50. letech se setkala s mladými lidmi ze vznikajícího hnutí Fokoláre, kteří žili radikálně podle evangelia. Oslovilo ji to a ve svých 24 letech do tohoto hnutí sama vstoupila. Po pěti letech odešla z Itálie do Lucemburska a poté do Bruselu. Tehdy mj. pracovala v Evropském společenství.
V roce 1969 se jí podařilo získat povolení ke studiu na univerzitě v Bratislavě. Pro cizince z druhé strany "železné opony" to tehdy byl jeden ze způsobů, jak oficiálně žít v komunistickém bloku. Motivem jejího příjezdu do bývalého Československa byl především její zájem o lidi, kteří se nejrůznějšími cestami setkali se spiritualitou hnutí Fokoláre a chtěli podle ní žít. Již během příprav na cestu do Bratislavy se dověděla, že je potřebné odjet co nejdříve, protože hranice Československa se mají znovu uzavřít. Vypadalo to, že už se nikdy nebude moci vrátit. V čerstvé paměti měla i osud Guida Mirtiho, italského fokolarína, který udržoval kontakty s Československem v letech 1955 až 1963. Byl odhalen tajnou policií a pak osm měsíců vězněn v Ruzyni, dokud se ho italské vládě podařilo vysvobodit. Přesto M. T. Cifaldi řekla své "ano".
Díky ní se činnost hnutí Fokoláre mohla plnohodnotným a nezdeformovaným způsobem rozvinout také v této izolované části Evropy. Projevilo se to i po pádu komunistického režimu na celkem bezproblémovém přechodu hnutí Fokoláre do "normálních" poměrů. Generace lidí, která v něm od 70. let vyrůstala, se uplatnila v celém spektru společnosti, a to jak v církvi, tak v občanském a politickém životě. Plně se rozvinula práce s dětmi a mladými lidmi, vzniklo nakladatelství a časopis. Rozvíjí se celá řada aktivit, mezi nimi Adopce na dálku, pomoc oblastem postiženým válkou nebo živelnými pohromami. Začaly pracovat některé podniky "ekonomiky společenství". Každoročně pořádá hnutí Fokoláre řadu akcí pro veřejnost a v Praze 9 - Vinoři buduje svou citadelu.

Řád sv. Řehoře Velikého patří mezi nejvyšší vyznamenání, která uděluje Svatý otec. Řád ustanovil papež Řehoř XVI. 1.9.1831, podmínky pro jeho udílení reformoval papež Pius X. 7.2.1905. Řád je udělován mužům i ženám, kteří jsou pak nazýváni "rytíř" a "dáma".

Bližší informace: Irena Sargánková, tel: 222 518 569, mobil: 604 935 872, mailto:novmesto@comp.cz.

Související články

Další aktuality

Při setkání dominikánské rodiny se bude slavit stotřicítka

Tématem tradičního podzimního setkání dominikánské rodiny, které se uskuteční 12. října 2019 v prostorách pražského kláštera bratří dominikánů v Husově ulici, bude letos 130. výročí vzniku „jedné z malých ratolestí na velkém a starobylém kmeni řádu sv. Dominika“, České kongregace sester dominikánek. Hlavním celebrantem zahajovací mše svaté, která začne v 9.15 hod v kostele sv. Jiljí, bude Dominik kardinál Duka OP.
23.09.2019

Národní svatováclavská pouť 2019

Již tuto sobotu 28. září se ve Staré Boleslavi uskuteční Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem hlavní mše svaté v 10.00 bude apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo. Letos si připomeneme také deset let od návštěvy papeže Benedikta XVI.v České republice.
23.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v TV Noe, Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu.
23.09.2019

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019