Teresa Cifaldi dámou Řádu sv. Řehoře Velikého

Papežské ocenění "Dáma Řádu sv. Řehoře Velikého" předal dnes apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Diego Causero Marii Terese Cifaldi (70), dlouholeté delegátce hnutí Fokoláre v bývalém Československu a nyní v ČR.
Publikováno: 16. 9. 2004 22:00

Praha: Udělení papežského řádu vyjadřuje uznání místní církve za 35 let, které Italka M. T. Cifaldi věnovala evangelizaci v naší zemi i v dobách pro tuto činnost nepříznivých. Slavnostní akt se uskutečnil v Centru Mariapoli v Praze 9 - Vinoři při mši, kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Maria Teresa Cifaldi se narodila 15.4.1934 v italském Salernu. Studovala pedagogiku, sociální vědy a jazyky. V 50. letech se setkala s mladými lidmi ze vznikajícího hnutí Fokoláre, kteří žili radikálně podle evangelia. Oslovilo ji to a ve svých 24 letech do tohoto hnutí sama vstoupila. Po pěti letech odešla z Itálie do Lucemburska a poté do Bruselu. Tehdy mj. pracovala v Evropském společenství.
V roce 1969 se jí podařilo získat povolení ke studiu na univerzitě v Bratislavě. Pro cizince z druhé strany "železné opony" to tehdy byl jeden ze způsobů, jak oficiálně žít v komunistickém bloku. Motivem jejího příjezdu do bývalého Československa byl především její zájem o lidi, kteří se nejrůznějšími cestami setkali se spiritualitou hnutí Fokoláre a chtěli podle ní žít. Již během příprav na cestu do Bratislavy se dověděla, že je potřebné odjet co nejdříve, protože hranice Československa se mají znovu uzavřít. Vypadalo to, že už se nikdy nebude moci vrátit. V čerstvé paměti měla i osud Guida Mirtiho, italského fokolarína, který udržoval kontakty s Československem v letech 1955 až 1963. Byl odhalen tajnou policií a pak osm měsíců vězněn v Ruzyni, dokud se ho italské vládě podařilo vysvobodit. Přesto M. T. Cifaldi řekla své "ano".
Díky ní se činnost hnutí Fokoláre mohla plnohodnotným a nezdeformovaným způsobem rozvinout také v této izolované části Evropy. Projevilo se to i po pádu komunistického režimu na celkem bezproblémovém přechodu hnutí Fokoláre do "normálních" poměrů. Generace lidí, která v něm od 70. let vyrůstala, se uplatnila v celém spektru společnosti, a to jak v církvi, tak v občanském a politickém životě. Plně se rozvinula práce s dětmi a mladými lidmi, vzniklo nakladatelství a časopis. Rozvíjí se celá řada aktivit, mezi nimi Adopce na dálku, pomoc oblastem postiženým válkou nebo živelnými pohromami. Začaly pracovat některé podniky "ekonomiky společenství". Každoročně pořádá hnutí Fokoláre řadu akcí pro veřejnost a v Praze 9 - Vinoři buduje svou citadelu.

Řád sv. Řehoře Velikého patří mezi nejvyšší vyznamenání, která uděluje Svatý otec. Řád ustanovil papež Řehoř XVI. 1.9.1831, podmínky pro jeho udílení reformoval papež Pius X. 7.2.1905. Řád je udělován mužům i ženám, kteří jsou pak nazýváni "rytíř" a "dáma".

Bližší informace: Irena Sargánková, tel: 222 518 569, mobil: 604 935 872, mailto:novmesto@comp.cz.

Související články

Další aktuality

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné, bez účasti věřících v chrámech na bohoslužbách. Ale i tak představujeme jednotlivé dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, jejich symboliku a slavení.
04.04.2020

Nedělní kázání pro děti - Květná neděle

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti na Květnou neděli (5. duben 2020).
04.04.2020

Modlitba v rodině – Květná neděle

Svatý týden nás branou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, které nám připomíná umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech?
04.04.2020

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020