Instalace nových kanovníků v Hradci Králové

09. 11. 2004 Rubrika: Domácí
Noví kanovníci královéhradecké kapituly budou instalováni ve středu 10.11.

Hradec Králové: Do svého úřadu budou slavnostně uvedeni noví kanovníci Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. Obřad se uskuteční v 11.00 hodin v královéhradecké katedrále. Tímto dochází k obnově statutu Katedrální kapituly. (V dobách komunistické totality bylo fungování kapituly systematicky omezováno. Proto nebylo možné dříve přispůsobit stávající statut novému Kodexu kanonického práva z roku 1983. K této obnově statutu kapituly dochází až nyní.)

Sídelní kanovníci Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové:
* probošt kapituly
Mons. Josef Kajnek, královéhradecký světící biskup
* děkan kapituly
Mons. Josef Růt, kněz
* arcijáhen kapituly
Mons. Josef Socha, papežský prelát, kněz
* kanovník kurát kapituly
František Hladký, kněz
* kanovník peritus iuris kapituly
ICLic. Václav Hegr, kněz
* kanovník defensor socialis kapituly
ICLic. Miloslav Šiffel, kněz
* kanovník kustod kapituly
Ing. Pavel Boukal, kněz
* kanovník kapituly pověřený diecézním biskupem službou penitenciáře
Mons. Josef Růt, kněz

Vznik Katedrální kapituly je úzce spojen ze založením biskupství královéhradeckého, od něhož uplývá v těchto dnech 340 let. Kapitulu zřídil bullou Super universas ze dne 10.11.1664 papež Alexandrem VII., v době pražského arcibiskupa Arnošta Harracha. Kapitula je poradním a částečně i výkonným orgánem biskupa a historicky má důležité místo také v oblasti liturgie.