Nová vatikánská instrukce o manželských procesech

"Dignitas connubii" (Důstojnost manželství) je název nové instrukce určené především pro diecézní a interdiecézní církevní soudy, které se zabývají případy nulity manželství. Instrukce byla zveřejněna Tiskovým střediskem Svatého stolce v úterý 8.2.2005.
Publikováno: 8. 2. 2005 19:00

Vatikán/VIS: Instrukce "Dignitas connubii" byla připravena Papežskou radou pro výklad textů Kodexu kanonického práva. Předseda této rady kardinál Julian Herranz uvedl, že důvodem pro sepsání instrukce bylo poskytnout církevním soudcům praktický dokument (vademecum), který by jim pomohl v řešení soudních případů o neplatnosti manželství. Dokument obsahuje všechny právní předpisy týkající se nulity manželství, obsažené v edici Kodexu kanonického práva (CIC) z roku 1983. Současně zde soudci naleznou výklady právních úprav a relevantní rozhodnutí Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury a Tribunálu Římské roty.

Kardinál Herranz ve svém příspěvku varoval před snahami zastínit svátostný charakter manželství. Rozhodnutí církve o nulitě manželství nelze chápat pouze jako potvrzení civilního rozvodu. Ostatně papež v této souvislosti několikrát zdůraznil, že rozhodnutí církve o nulitě manželství není zrušením existujícího svazku, ale uznáním toho, že manželství vůbec nevzniklo, připomněl předseda Papežské rady pro výklad textů zákona (CIC).

Sekretář Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury biskup Velasio De Paolis při prezentaci nové instrukce dodal, že dokument "Dignitas connubii" je určen pro téměř 800 diecézních a interdiecézních soudů, které se téměř výhradně zabývají kauzami nulity manželství. Počet takových případů zaznamenal v poslední době enormní nárůst. Jen v roce 2002 projednávaly církevní soudy 56.236 těchto kauz a 46.092 párům bylo sděleno rozhodnutí o neplatnosti jejich manželství (z toho nejvíce v Severní Americe 30.968 a v Evropě 8.855).

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021