Nová vatikánská instrukce o manželských procesech

"Dignitas connubii" (Důstojnost manželství) je název nové instrukce určené především pro diecézní a interdiecézní církevní soudy, které se zabývají případy nulity manželství. Instrukce byla zveřejněna Tiskovým střediskem Svatého stolce v úterý 8.2.2005.
Publikováno: 8. 2. 2005 20:00

Vatikán/VIS: Instrukce "Dignitas connubii" byla připravena Papežskou radou pro výklad textů Kodexu kanonického práva. Předseda této rady kardinál Julian Herranz uvedl, že důvodem pro sepsání instrukce bylo poskytnout církevním soudcům praktický dokument (vademecum), který by jim pomohl v řešení soudních případů o neplatnosti manželství. Dokument obsahuje všechny právní předpisy týkající se nulity manželství, obsažené v edici Kodexu kanonického práva (CIC) z roku 1983. Současně zde soudci naleznou výklady právních úprav a relevantní rozhodnutí Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury a Tribunálu Římské roty.

Kardinál Herranz ve svém příspěvku varoval před snahami zastínit svátostný charakter manželství. Rozhodnutí církve o nulitě manželství nelze chápat pouze jako potvrzení civilního rozvodu. Ostatně papež v této souvislosti několikrát zdůraznil, že rozhodnutí církve o nulitě manželství není zrušením existujícího svazku, ale uznáním toho, že manželství vůbec nevzniklo, připomněl předseda Papežské rady pro výklad textů zákona (CIC).

Sekretář Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury biskup Velasio De Paolis při prezentaci nové instrukce dodal, že dokument "Dignitas connubii" je určen pro téměř 800 diecézních a interdiecézních soudů, které se téměř výhradně zabývají kauzami nulity manželství. Počet takových případů zaznamenal v poslední době enormní nárůst. Jen v roce 2002 projednávaly církevní soudy 56.236 těchto kauz a 46.092 párům bylo sděleno rozhodnutí o neplatnosti jejich manželství (z toho nejvíce v Severní Americe 30.968 a v Evropě 8.855).

Další aktuality

Papež na kanonizační mši: Nechť jsou noví svatí vlídným světlem v šeru světa

Papež František dnes na svatopetrském náměstí celebroval mši, při které bylo kanonizováno 5 nových svatých. Jsou jimi kardinál John Newman a 3 řeholnice a 1 terciářka - Giuseppina Vanniniová, Marie Tereza Chiramel Mankidiyanová, Dulce Lopes Pontesová a Markéta Baysová. Ve své homilii papež reflektoval „pouť víry“ podle evangelia sv. Lukáše.
13.10.2019

Noví světci: Markéta Baysová - “svatá od vedle”

Poslední z pěti nových světců je švýcarská františkánská terciářka Markéta Baysová, která žila v 19. století. Tato aktivní zasvěcená laička pracovala jako švadlena a katechetka, chudé nazývala Božími vyvolenými a byla jim láskyplnou přítelkyní.
12.10.2019

Kanonizace Johna Newmana - rozhovor s mediálním koordinátorem Jackem Valerou

Přinášíme vám překlad rozhovoru s mediálním koordinátorem kanonizačního procesu Johna Henry Newmana, kterým je zakladatel mediální sítě Catholic Voices Jack Valero.
12.10.2019

Účastníci synody o Amazonii: Utvářet církev s domorodou tváří

Dnes se uzavřel první týden synody o Amazonii. Během sobotního dopoledne její účastníci projednávali zejména témata spojené s pastorační praxí v tomto regionu. Před novináře pak předstoupili sestra Zully Riosa Rojas Quispe z Peru, ekvádorský biskup Rafael Cob Garcia, brazilský jáhen Francisco Andrade de Lima a brazilský biskup Adriano Ciocca Vasino.
12.10.2019

Účastníci synody o Amazonii: Musíme se posunout od pastoračních návštěv k pastorační přítomnosti

Pátým dnem pokračovala zvláštní biskupská synoda o Amazonii ve Vatikánu. Shromáždění biskupů dnes probíralo témata týkající se prosazování integrální ekologie v panamazonském regionu a situace původních obyvatel a v neposlední řadě se zabývalo úskalími pastorační činnosti v této oblasti. Před novináře pak předstoupili čtyři účastníci synody, mezi nimi mexický arcibiskup Carlos Aguiar Retes, brazilští arcibiskupové Pedro Brito Guimarâes a Joaquín Pertíñez Fernández a sestra Birgit Weilerová z kongregace Suore Missionarie Mediche.
11.10.2019