Nová vatikánská instrukce o manželských procesech

"Dignitas connubii" (Důstojnost manželství) je název nové instrukce určené především pro diecézní a interdiecézní církevní soudy, které se zabývají případy nulity manželství. Instrukce byla zveřejněna Tiskovým střediskem Svatého stolce v úterý 8.2.2005.
Publikováno: 8. 2. 2005 19:00

Vatikán/VIS: Instrukce "Dignitas connubii" byla připravena Papežskou radou pro výklad textů Kodexu kanonického práva. Předseda této rady kardinál Julian Herranz uvedl, že důvodem pro sepsání instrukce bylo poskytnout církevním soudcům praktický dokument (vademecum), který by jim pomohl v řešení soudních případů o neplatnosti manželství. Dokument obsahuje všechny právní předpisy týkající se nulity manželství, obsažené v edici Kodexu kanonického práva (CIC) z roku 1983. Současně zde soudci naleznou výklady právních úprav a relevantní rozhodnutí Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury a Tribunálu Římské roty.

Kardinál Herranz ve svém příspěvku varoval před snahami zastínit svátostný charakter manželství. Rozhodnutí církve o nulitě manželství nelze chápat pouze jako potvrzení civilního rozvodu. Ostatně papež v této souvislosti několikrát zdůraznil, že rozhodnutí církve o nulitě manželství není zrušením existujícího svazku, ale uznáním toho, že manželství vůbec nevzniklo, připomněl předseda Papežské rady pro výklad textů zákona (CIC).

Sekretář Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury biskup Velasio De Paolis při prezentaci nové instrukce dodal, že dokument "Dignitas connubii" je určen pro téměř 800 diecézních a interdiecézních soudů, které se téměř výhradně zabývají kauzami nulity manželství. Počet takových případů zaznamenal v poslední době enormní nárůst. Jen v roce 2002 projednávaly církevní soudy 56.236 těchto kauz a 46.092 párům bylo sděleno rozhodnutí o neplatnosti jejich manželství (z toho nejvíce v Severní Americe 30.968 a v Evropě 8.855).

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022