Deset let farnosti sv. Cyrila a Metoděje ve Vídni

03. 03. 2005 Rubrika: Zahraniční
Farnost sv. Cyrila a Metoděje ve vídeňském Floridsdorfu oslaví 10 let svého trvání. Vrcholem oslav bude slavnostní mše, kterou budou celebrovat světící biskup Helmut Krätzl a brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 6.3. od 10.00 hodin.

Vídeň (A)/KAP: Farnost sv. Cyrila a Metoděje je druhou nejnovější farností v arcidiecézi Vídeň. Skutečnost, že kostel ležící na Brněnské ulici je zasvěcen svatým Cyrilu a Metodějovi, je známkou přeshraničního partnerství sousedících diecézí Vídeň a Brno.

Bohoslužbu při svěcení kostela svatých Cyrila a Metoděje 4.3.1995 celebroval tehdejší vídeňský arcibiskup kardinál Hans Hermann Groer, koncelebranty byli arcibiskupové Jan Graubner z Olomouce a Ioan Robu z Bukurešti i diecézní biskupové Vojtěch Cikrle (Brno) a Petru Ghereghel z Iasi.