Papežská jména v dějinách církve

15. 04. 2005
82 jmen se ve dvoutisíciletých dějinách církve vystřídalo u Petrových nástupců na římském biskupském stolci. Jméno, které si papež zvolí, naznačuje směr, kterým chce nový Petrův nástupce řídit církev.

Vatikán/KAP: Počátky změny jména při papežské volbě sahají do prvních křesťanských staletí. Poprvé došlo ke změně jména v poslední den roku 532, kdy byl na papežský stolec zvolen Říman Mercurius. Jako nástupce apoštola Petra nechtěl nově zvolený římský biskup používat na papežském stolci jméno pohanského boha a zvolil si proto nové jméno Jan I. (523-526), pod kterým vešel do dějin církve.
Z obdobného důvodu se pro změnu jména rozhodl i další papež, civilním jménem Octavianus, který nechtěl papežský úřad zatížit jménem římského císaře. Rozhodl se opět pro jméno Jan, v pořadí už XII. (955-964).

Dalším z papežů, kterému se zdálo vlastní křestní jméno málo důstojné a poněkud "barbarské", byl Bruno, původem ze Saska. Do dějin vstoupil jako Řehoř V. (996-999). Dva římští biskupové se jmenovali křestním jménem Petr. Vzhledem k tomu, že se nepokládali za hodné být v papežském úřadě nositeli jména prvního papeže, svatého apoštola Petra, zvolil si první z nich, Petrus z Pavie, jméno Jan XIV. (983-984) a druhý, Petrus z Albana, jméno Sergius IV. (1009-1012).

Právě od pontifikátu Sergia IV. se stalo běžným zvykem, že si nově zvolený papež zvolil také své nové jméno. Tato tradice byla od té doby porušena jen třikrát. Renesanční papežové, Julius II. (1503-1513), Hadrián VI. (1522-1523) a Marcel II. (1555), používali i jako papežové svá křestní jména. Třítýdenní pontifikát posledního jmenovaného patří zároveň k nejkratším v celých dějinách církve. Hadrián VI. byl zase až do zvolení Jana Pavla II. v roce 1978 posledním neitalským papežem.

Nejoblíbenější papežské jméno je Jan, které nosilo celkem 23 papežů, následuje Řehoř (16), Benedikt (15), Klement (14), jména Inocenc a Lev se vyskytla 13krát a zatím nejméně frekventované jméno je Pius (12). Za posledních 400 let použilo 34 papežů jedenáct jmen. Klement a Pius 7krát, Jan pouze jednou. Jan Pavel I. byl v roce 1978 prvním papežem, který si zvolil jméno složené ze dvou křestních jmen Jan a Pavel. Přihlásil se tak k odkazu svých dvou bezprostředních předchůdců, Jana XXIII. (1958-1963) a Pavla VI. (1963-1978). Tímto směrem vykročil i dosud poslední Petrův nástupce, 2.4.2005 zesnulý Svatý otec Jan Pavel II. (1978-2005).