Vyjádření biskupa Duky k volbě nového papeže

Přinášíme zamyšlení královéhradeckého biskupa Dominika Duky nad volbou Svatého otce Benedikta XVI.
Publikováno: 21. 4. 2005 13:00

Hradec Králové: Církev se nyní nachází v situaci, která nepřichází tak často. Smrt papeže, pohřeb papeže, volba papeže ve velikonoční době, kdy ve Skutcích apoštolů čteme o prvotní církvi, zcela jistě vyvolává mnoho myšlenek. Kdyby na Svatopetrském náměstí všichni ti lidé dosáhli splnění své představy o papeži, měli bychom možná dvacet, možná pětadvacet papežů. Ale buďme upřímní a přiznejme pravdivost slov emeritního florentského arcibiskupa Antonelliho, který před konkláve řekl: "Papež už je vybrán, teď ho jenom v konkláve musí najít!" My to neděláme tak jako v Tibetu, kde nosí malým chlapcům jakési mističky a paličky. My vybíráme v církvi dospělé lidi a vybíráme tedy už představitele církve, kteří jsou známí a hodnotíme je pro konkrétní situaci. Proč říkám hodnotíme, vybíráme, byť kardinál nejsem a nebyl jsem v konkláve? Uvědomme si, že na volbě papeže se podílí každý věřící v církvi svou modlitbou. Modlitba není něco druhořadého!

Když se vrátíme k té prvotní církvi a podívali bychom se na tehdejší "konkláve", na první pohled bychom předpokládali, že jediným, a tím nejvážnějším favoritem by měl být Jan Evangelista. Věrný, statečný, mladý a s energií. Ale Kristus rozhodl, že to bude apoštol Petr, který byl málo rozhodný, dokonce selhal. Známe i spory mezi Petrem a Pavlem, kdy apoštol Pavel Petra obviňuje, že se příliš přizpůsobuje různým proudům. V prožívání těchto momentů si musíme sáhnout na dno své víry. My jsme církev nepostavili, církev není náš podnik, ale my v církev věříme. A víra v církev souvisí s naší vírou v Boha. Bůh pro nás není neosobní síla, vzdálený konstruktér světa, ale je to ten, kterému na světě záleží, kterému záleží na každém z nás. A tento Bůh se stal jedním z nás v Ježíši Kristu.
Proto je třeba říci, že víra v církev je vírou v Boha, ale je také současně vírou a důvěrou v člověka. V dnešní době jsme spíše svědky toho, že druhému člověku nevěříme, nedůvěřujeme a v této chvíli jsme postaveni před situaci, kdy důvěřujeme a věříme tomu, který z konkláve vyjde, nikoli jako hlava církve, tou je Ježíš Kristus, papežové jsou jeho vikáři, nástupci apoštola Petra. Důvěřujeme Duchu svatému, že dá sílu tomu, který bude stát v čele církve, a že odpoví na tyto požadavky. Počítá se zde i se schopnostmi a povahovými rysy zvoleného kandidáta.

První z reakcí politiků na zvolení nynějšího papeže Benedikta XVI. byla reakce prezidenta Spojených států, který vyjádřil své uspokojení slovy, že kardinál Ratzinger je kompetentní muž na čele církve, který zná světovou církev i její centrum a je věrným služebníkem Boha. Kancléř Schröder, který jistě není představitelem katolické církve, konstatoval, že to je čest pro německé katolíky, čest pro německý národ a rovněž tak pro Spolkovou republiku Německo. To jsou určité signály, které představují hlas světské moci - první velmoci světa a hlas nejmocnější země Evropy. Myslím, že bychom si i my katolíci a především ti, kteří se ještě zcela nesmířili s nezvolením svého kandidáta, měli uvědomit, že jestliže svět už chápe proč, měli bychom to chápat i my.

Tato volba je také volbou, která nám napovídá, že jeden z nejbližších spolupracovníků Jana Pavla II. se stal jeho nástupcem, ale podle toho, že si nový papež zvolil jméno Benedikt, dá se tušit, že to nebude jakési pouhé kopírování předešlého papeže. Zřejmě půjde v jeho duchu, ale zároveň půjde i svojí cestou. Jestliže kardinál Ratzinger je člověk vysoké teologické kultury, vysoké humanitní kultury, což dosvědčuje celé jeho dílo, ukazuje to, že současná církev musí být především teologičtější.

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022