Čas, který se hroutí do věčnosti - architekt a grafik Břetislav Štorm

Výstava, kterou pořádá Centrální katolická knihovna (CKK) s přispěním Městské části Praha 6 bude zahájena 22.6. v 17 hodin v budově Arcibiskupského semináře v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 3. Přístupna je denně od 9 do 18 hodin a potrvá do 30.9.2005.
Publikováno: 21. 6. 2005 12:00

Praha: Břetislav Štorm (1907-1960) byl pozoruhodná osobnost se širokým záběrem svého životního díla. Zabýval se architekturou, památkovou péčí, heraldikou, typografií, kresbou a grafikou, je také autorem několika pozoruhodných novel, rozsáhlá byla jeho činnost publicistická.
Přispíval do časopisů Rozmach, Archa, Akord, Na hlubinu, Řád, Vyšehrad, redigoval Kuncířovy noviny, úzce spolupracoval s jeho nakladatelstvím, výtvarně doprovodil a graficky upravil téměř 200 knih převážně duchovního zaměření. Byl mu blízký okruh spisovatelů kolem Josefa Floriana a Staré Říše, spolupracoval s Jakubem Demlem a Jaroslavem Durychem. Významné jsou jeho teoretické práce, věnované sakrálnímu umění, architektuře a liturgickému prostoru. V poválečném období se Břetislav Štorm věnoval především památkové péči, podílel se na rekonstrukci hradů (mj. Kost, Švihov, Buchlov, Křivoklát, Karlštejn), zámků (Bechyně, Horšovský Týn, Chlumec nad Cidlinou) a úpravách parteru zámeckých zahrad (Jaroměřice nad Rokytnou, Jemniště, Veltrusy). Přispíval do časopisu Zprávy památkové péče a napsal příručku Základy péče o stavební památky, která vyšla až v roce 1965.

Dílo Břetislava Štorma je dosud málo zhodnoceno jako celek, ačkoli je v něm zakotven smysl pro řád, uměřenost a hluboce prožitý dar křesťanské víry. Jeho duchovní čistota a odpovědnost pociťovaná za běh světa se projevovala již od konce 20. let 20. století v básních a recenzích, v novelách i drobných prózách, v polemice s modernismem, v černobílé kresbě a grafice, v heraldické kresbě, v architektonických návrzích a realizacích i v užitém umění. Přáteli a teoretiky byl nazýván posledním gotickým rytířem, sám sebe v biograficky laděných prózách charakterizuje jako "vyslance čtrnáctého věku", "herolta" a "poutníka". Středověk pro něj nebyl neoromantickou kulisou, ale posledním obdobím, ve kterém se spojoval řád duchovní s řádem umělecké tvorby.

Kontakt: Jarmila Štogrová, autorka výstavy, CKK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice; tel: 220 181 320; mobil: 608 762 435; mailto:stogrova@ckk.cz; http://www.ckk.cz.

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021