Vzpomínkový den k 1. výročí tragického úmrtí P. Ladislava Kubíčka

Třebenice u Litoměřic si v neděli 11.9. připomenou 1. výročí zavraždění P.MUDr. Ladislava Kubíčka.
Publikováno: 9. 9. 2005 18:00

Třebenice: V Třebenicích působil P. Kubíček již v roce 1976, směl zde však zůstat pouze jeden rok. Na faru v Třebenicích se znovu vrátil v srpnu 1999, a zde také 11.9.2004 zemřel násilnou smrtí (viz související článek).
Vzpomínkový den pořádají: Město Třebenice, Konfederace politických vězňů - pobočka Litoměřice a Římskokatolická farnost Třebenice.

Program:
* 10.30 hodin
Poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie; celebruje generální vikář litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka
* 15.00 hodin
Program před Městským úřadem Třebenice, Paříkovo náměstí; při této příležitosti přednesou projevy zástupci Města Třebenice, Biskupství litoměřického, Konfederace politických vězňů a MUDr. Marie Svatošová; u pamětní desky a busty umístěné na průčelí třebenické fary promluví libochovický farář Józef Szeliga

Desku odhalí společně starosta Třebenic Václav Vobořil, zástupci Biskupství litoměřického a zástupce Konfederace politických vězňů. Hudební doprovod zajistí soubor žáků ZUŠ Lovosice pod vedením Mgr. Lhotského. Autorem busty P. Ladislava Kubíčka i pamětní desky je akademický sochař Libor Pisklák. Během dne bude v prodeji nová kniha o P. Kubíčkovi s názvem "Až k prolití krve". Program potrvá přibližně do 17.00 hodin.

Ladislav Kubíček se narodil v roce 1926 v Rachově na Podkarpatské Rusi. Promoval v roce 1950 na Masarykově univerzitě v Brně - po ročním zákazu studia, protože odmítl podepsat přihlášku do KSČ. Vojenskou službu vykonával u PTP jako sběrač raněných. Jako lékař působil na různých místech republiky, byl často překládán pro své náboženské a politické přesvědčení. Pro "nepolepšitelnost a negativní poměr k lidově-demokratickému zřízení" s ním byl rozvázán pracovní poměr ve zdravotnictví. Poté pracoval jako horník v Karviné. V roce 1959 byl za podvracení republiky odsouzen a uvězněn. Po amnestii pracoval v Kamenoprůmyslu jako lisovač a brusič a zároveň studoval soukromě teologii. Na kněze byl vysvěcen tajně. V roce 1968 získal litoměřický biskup Štěpán Trochta státní souhlas k jeho duchovenské činnosti. P. Kubíček pak působil na mnoha venkovských farách litoměřické diecéze, krátce byl pověřen i duchovní službou v litoměřické nemocnici, ve věznici a v hospici. V září 1976 byl poprvé ustanoven administrátorem v Třebenicích, malé obci v Českém středohoří, i tam však mohl setrvat pouze jeden rok. Do Třebenic se opět vrátil až v srpnu 1999.
Mimo svou pastorační činnost se zabýval řešením případů hraničních oblastí gynekologie, psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního života a manželství. V roce 2000 byl ustanoven sídelním kanovníkem litoměřické kapituly, žil však mezi svými farníky v Třebenicích a nadále pomáhal i velkému okruhu přátel jako zpovědník, duchovní rádce a přítel.
Zemřel v sobotu 11.9.2004 na své faře, zabit rukou vraha.

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022