Vzpomínkový den k 1. výročí tragického úmrtí P. Ladislava Kubíčka

Třebenice u Litoměřic si v neděli 11.9. připomenou 1. výročí zavraždění P.MUDr. Ladislava Kubíčka.
Publikováno: 9. 9. 2005 18:00

Třebenice: V Třebenicích působil P. Kubíček již v roce 1976, směl zde však zůstat pouze jeden rok. Na faru v Třebenicích se znovu vrátil v srpnu 1999, a zde také 11.9.2004 zemřel násilnou smrtí (viz související článek).
Vzpomínkový den pořádají: Město Třebenice, Konfederace politických vězňů - pobočka Litoměřice a Římskokatolická farnost Třebenice.

Program:
* 10.30 hodin
Poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie; celebruje generální vikář litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka
* 15.00 hodin
Program před Městským úřadem Třebenice, Paříkovo náměstí; při této příležitosti přednesou projevy zástupci Města Třebenice, Biskupství litoměřického, Konfederace politických vězňů a MUDr. Marie Svatošová; u pamětní desky a busty umístěné na průčelí třebenické fary promluví libochovický farář Józef Szeliga

Desku odhalí společně starosta Třebenic Václav Vobořil, zástupci Biskupství litoměřického a zástupce Konfederace politických vězňů. Hudební doprovod zajistí soubor žáků ZUŠ Lovosice pod vedením Mgr. Lhotského. Autorem busty P. Ladislava Kubíčka i pamětní desky je akademický sochař Libor Pisklák. Během dne bude v prodeji nová kniha o P. Kubíčkovi s názvem "Až k prolití krve". Program potrvá přibližně do 17.00 hodin.

Ladislav Kubíček se narodil v roce 1926 v Rachově na Podkarpatské Rusi. Promoval v roce 1950 na Masarykově univerzitě v Brně - po ročním zákazu studia, protože odmítl podepsat přihlášku do KSČ. Vojenskou službu vykonával u PTP jako sběrač raněných. Jako lékař působil na různých místech republiky, byl často překládán pro své náboženské a politické přesvědčení. Pro "nepolepšitelnost a negativní poměr k lidově-demokratickému zřízení" s ním byl rozvázán pracovní poměr ve zdravotnictví. Poté pracoval jako horník v Karviné. V roce 1959 byl za podvracení republiky odsouzen a uvězněn. Po amnestii pracoval v Kamenoprůmyslu jako lisovač a brusič a zároveň studoval soukromě teologii. Na kněze byl vysvěcen tajně. V roce 1968 získal litoměřický biskup Štěpán Trochta státní souhlas k jeho duchovenské činnosti. P. Kubíček pak působil na mnoha venkovských farách litoměřické diecéze, krátce byl pověřen i duchovní službou v litoměřické nemocnici, ve věznici a v hospici. V září 1976 byl poprvé ustanoven administrátorem v Třebenicích, malé obci v Českém středohoří, i tam však mohl setrvat pouze jeden rok. Do Třebenic se opět vrátil až v srpnu 1999.
Mimo svou pastorační činnost se zabýval řešením případů hraničních oblastí gynekologie, psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního života a manželství. V roce 2000 byl ustanoven sídelním kanovníkem litoměřické kapituly, žil však mezi svými farníky v Třebenicích a nadále pomáhal i velkému okruhu přátel jako zpovědník, duchovní rádce a přítel.
Zemřel v sobotu 11.9.2004 na své faře, zabit rukou vraha.

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022