Memorandum za nápravu vztahu státu a církví v České republice

Memorandum vydala Moravskoslezská křesťanská akademie, Společnost pro dialog církve a státu za podpory Konfederace politických vězňů a Matice cyrilometodějské a pod záštitou arcibiskupa Karla Otčenáška.
Publikováno: 16. 3. 2006 15:00

My, občané České republiky z křesťanských a občanských iniciativ se obracíme na Vás, ústavní činitele, tímto Memorandem, abychom vyjádřili nespokojenost s dosavadním stavem nápravy poměrů státu a církví v České republice a projevili naléhavý zájem na úpravě vztahů státu a církví formou přátelské spolupráce.

Připomínáme, že komunistickým převratem byl nastolen represivní a nepřátelský poměr státu k církvím. Důsledky zakusily miliony věřících diskriminací, vězněním a mnozí ztrátou života, zejména z řad katolické církve. Po pádu totalitního režimu demokratický stát zjednal zásadní nápravu. Církve tak mohly začít svobodně a v celém rozsahu vyvíjet svoji činnost v pastorační, školské a charitativní oblasti.

Služba církví je poskytována nejen věřícím, ale všem lidem nacházejících se v nejrůznějších podmínkách a obtížích života. Pozitivně je přijímána služba v armádě a vězeňství. Církve svou činností ve školství a v péči o mládež přispívají k duchovnímu a mravnímu rozvoji mladé generace. Významné je poslání církví pro charitativní a sociální službu lásky všem lidem v zachovávání lidského života a jeho důstojnosti. Církve se svou kulturně-uměleckou činností a péčí o památky podílejí na zachování kulturního dědictví a v mediální oblasti přispívají ke kultivaci společnosti. Plnému rozvoji činností církví ve službě společnosti a harmonické spolupráci však brání skutečnost, že nedošlo k úplné nápravě vztahů státu a církví. Vyjadřujeme nespokojenost nad tím, že byla přijata novela zákona o církvích omezující jejich ústavní práva. Nesouhlasíme s tím, že doposud nebyla provedena majetková náprava a ratifikace smlouvy České republiky se Svatým stolcem.

Máme zájem, aby byly napraveny poměry mezi státem a církvemi dialogem, partnerským jednáním a smluvními úpravami. Náprava vztahu státu a církví v České republice může být uskutečněna na základě tří zásadních podmínek:
I. Provedení nové úpravy zákona o svobodě náboženského vyznání a o církvích a náboženských společnostech, která bude poskytovat plnou svobodu a nezávislost v celém rozsahu jejich působení v souladu s mezinárodními a ústavními právy dle zásady ochrany práv a svobod náboženského vyznání.
II. Provedení majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi v souladu se zásadou nezávislosti, na základě kterého si každá církev bude moci vytvořit svůj vlastní ekonomický model. Majetková náprava státu vůči církvím je projevem spravedlnosti a podpory jejich veřejně prospěšných činností.
III. Provedení ratifikace smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem a smluvní úpravy s ostatními církvemi. Smluvní úpravou se vyjadřuje přátelský poměr k 2 750 000 občanů katolického vyznání a ochota státu ke spolupráci s církvemi v oblastech společného zájmu k prospěchu celé občanské společnosti.

Naplnění těchto podmínek je základem k uskutečňování úpravy vztahů státu a církví formou přátelské a harmonické spolupráce odpovídající standardu demokratických států. Naše občanská a církevní angažovanost v školské, charitativní a kulturní službě společnosti vychází z naší víry a příslušnosti k církvi. Křesťanská a občanská zodpovědnost nás vede k tomu, abychom nemlčeli, vyjádřili svůj hlas a dali svou důvěru těm, kteří respektují a naplňují naše zájmy, které vám tímto Memorandem připomínáme.

Přejeme všem občanům bez rozdílu vyznání a přesvědčení svobodu k rozvíjení toho, co potřebují a na co mají právo. Přáli bychom si toleranci ze strany občanů a respekt ze strany ústavních činitelů k rozvíjení toho, co potřebujeme a na co máme právo k naplňování svého vyznání.

Přejeme všem ústavním činitelům v působení na tak odpovědných místech zdar v úsilí o přátelský a kooperativní poměr státu k církvím a pokojné spolužití všech občanů v našem státě. V tomto smyslu, jak nás učí naše víra, Vám vyprošujeme pokoj a dobro od Boha, Otce všech lidí.

Související články

Další aktuality

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční, která letos připadá na 22. května, zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční ve středu 23. listopadu.
17.05.2022

Noc kostelů 2022 na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
17.05.2022

Počet katolických svateb roste po COVIDu rychleji než počet svateb civilních

Počet katolických církevních svateb vloni vystoupal na 4.285, což je oproti roku 2020 nárůst o víc než 7 %. Celkový počet svateb roste pomaleji, podíl katolických svateb na počtu všech svateb se proto zvýšil, a to z necelých 8 % na víc než 9 %. Dlouhodobě sledujeme ve společnosti narůstající zájem o svatby, COVID tento trend zastavil. Církevní svatby se k vyšším číslům po COVIDu vrací rychleji než civilní, stejně rychle v Moravské i České provincii. Celkově stále platí, že na Moravě se koná více církevních svateb než v Čechách, asi 2/3 ze všech.
17.05.2022