Papež udělil titul monsignore šesti kněžím ostravsko-opavské diecéze

29. 08. 2006 Rubrika: Domácí
Šest kněží ostravsko-opavské diecéze užívá od soboty 26.8. před svým jménem čestný titul monsignore (zkratka Mons.) Opravňuje je k tomu titul papežského kaplana, který získali od papeže Benedikta XVI. za zásluhy v pastoraci na základě návrhu ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze.

Ostrava: Dekret k titulu kaplan Jeho Svatosti obdrželi v sobotu 26.8. na závěr slavnostní bohoslužby, kdy si ostravsko-opavská diecéze připomínala 10. výročí od svého založení tito kněží: Rudolf Sikora, děkan frýdecký; Josef Maňák, děkan místecký; Josef Gazda, děkan ostravský; Bohuslav Novák, delegát biskupa pro trvalé jáhny a farář v Kravařích; František Vrubel, místoděkan děkanátu Frýdek a Alois Peroutka, děkan novojičínský.

P. Rudolf Sikora se narodil v Milíkově na Jablunkovsku v roce 1951. Po studiích olomoucké pobočky Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze byl vysvěcen na kněze 30.6.1974 v Českém Těšíně. Od té doby působil jako farní vikář v Bohumíně-Novém Bohumíně (1974-1976), v Českém Těšíně (1976-1982), v letech 1981-1982 působil jako administrátor exkurendo v Albrechticích u Českého Těšína. V letech 1981-1990 byl administrátorem v Bílovci a administrátorem exkurendo v Bílově, Bravanticích, Lubojatech a Velkých Albrechticích.
Od roku 1990 je farářem v Hnojníku a současně také děkanem frýdeckého děkanátu. Členem kněžské rady je od roku 1993, v roce 1997 je členem sboru konsultorů. V roce 2001 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval biskupským vikářem pro pastoraci a od roku 2002 vede pastorační radu diecéze. V roce 1980 byl vyznamenán titulem limbo ornatus.

P. Josef Maňák pochází z Huslenek na Valašsku, kde se narodil v roce 1950. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 28.8.1986 po absolvování studia Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Litoměřicích. Farním vikářem v Místku byl v letech 1986-1988. V letech 1987-1988 spravoval jako administrátor exkurendo farnost Paskov. V letech 1988-1991 byl farářem v Kozlovicích a administrátorem exkurendo v Hukvaldech. Od roku 1990 je děkanem děkanátu Místek a od roku 1991 farářem v Místku. Část roku 1998 spravoval exkurendo farnost Metylovice a v letech 1995-2000 dojížděl na bohoslužby do farnosti Chlebovice. Od roku 1993 je členem kněžské rady a od roku 1997 sboru konsultorů. V letech 2000-2005 byl pověřen vedením formace mladých kněží.

P. Josef Gazda se narodil ve Zlíně v roce 1956. Studia teologie absolvoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 30.6.1987 v Olomouci. Začínal jako farní vikář v Karviné v roce 1987. Ještě téhož roku se stal farním vikářem v Hlučíně a administrátorem exkurendo Ostravě-Hošťálkovicích. Od roku 1990 je farářem v Ostravě-Porubě. V letech 1995-1998 byl místoděkanem v Ostravě. Od roku 1997 je členem kněžské rady. V letech 1999-2000 byl pověřen vedením duchovní služby mezi vysokoškoláky. Děkanem děkanátu Ostrava je od roku 2000.

P. Bohuslav Novák se narodil v roce 1958 ve Frýdku. Po studiích teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Litoměřicích byl na kněze vysvěcen 30.6.1990 v Olomouci. V letech 1990-1991 působil jako farní vikář v Olomouci u sv. Mořice, v letech 1991-1993 jako farní vikář v Zábřehu na Moravě a administrátorem excurendo v Hynčině, Maletíně a Mírově. V roce 1993 se stal farním vikářem ve farnosti Odry a od roku 1994 zde byl farářem. Současně spravoval jako excurendo farnosti Dobešov, Mankovice, Spálov, Veselí u Oder a Pohoř. V roce 1997 se stal členem kněžské rady a od roku 2003 je farářem v Kravařích. P. Bohuslav Novák je také delegátem biskupa pro trvalé jáhny.

P. František Vrubel se narodil v roce 1955 ve Frýdku. Po studiu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Litoměřicích byl 27.6.1981 vysvěcen v Olomouci na kněze. V letech 1981 až 1984 působil jako farní vikář ve farnosti Bílovice. V letech 1984 až 1985 jako farní vikář ve Valašských Kloboukách a v letech 1985 až 1986 byl farním vikářem ve farnosti Moravská Ostrava. Od roku 1986 je farářem v Třinci. V roce 1990 se stal místoděkanem děkanátu Frýdek. V roce 1993 byl jmenován do kněžské rady a od roku 2002 je členem sboru konsultorů.

P. Alois Peroutka se narodil v roce 1957 v Ostavě-Zábřehu. Po studiu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Litoměřicích byl 30.6.1984 vysvěcen v Olomouci na kněze. V letech 1998-2000 studoval na Katolické univerzitě v Lublinu a získal licenciát z kanonického práva. V roce 2005 získal na této univerzitě doktorát z teologie.
Svou pastorační praxi zahájil v letech 1984 až 1986 jako farní vikář v Kroměříži ve farnosti Panny Marie Zlobice. V letech 1986-1993 byl farářem v Dobré u Frýdku a administrátorem excurendo v Dobraticích. Od roku 1993 je farářem v Novém Jičíně a současně spravuje jako excurendo farnost Kunín. V roce 1997 byl jmenován děkanem děkanátu Nový Jičín. Ve stejném roce se stal členem kněžské rady.