Kardinál Sodano vydal knihu svých promluv

V tiskovém středisku Apoštolského stolce byla ve čtvrtek 7.9.2006 představena nová kniha státního sekretáře kardinála Angela Sodana. Il lievito del Vangelo. La presenza della Santa Sede nella vita dei popoli.
Publikováno: 8. 9. 2006 11:32

Vatikán: Kardinál Angelo Sodano do svého úřadu nastoupil 1.12.1990 a v příštím týdnu svou službu ukončí. Knihu jeho promluv k představitelům států a dalších diplomatických a církevních projevů představili Mons. Gabriele Giordano Caccia a Pietro Parolin. Italské vydání publikace s názvem "Il lievito del Vangelo. La presenza della Santa Sede nella vita dei popoli" (Kvas evangelia. Přítomnost Apoštolského stolce v životech lidí.) obsahuje 12 promluv kardinála Sodana, který zastával úřad státního sekretáře téměř 16 let, během pontifikátu Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

Mons. Parolin poukázal na to, jak složité a bez odpočinku bylo dlouhé období služby kardinála Sodana církvi. "Mám na mysli konec studené války, dva konflikty v zálivu, válku na Balkáně a vypuknutí mezinárodního terorismu, po 11.9.2001," uvedl.

Ve své knize se kardinál Sodano věnuje otázce důstojnosti lidkých bytostí, tématu solidarity  nebo potřebou umístit etické hodnoty do základů všech forem sociální struktury a lidského spolužití.

Nově jmenovaný státní sekretář Apoštolského stolce kardinál Tarcisio Bertone se úřadu ujme 15.9.2006.

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022