Kardinál Sodano vydal knihu svých promluv

V tiskovém středisku Apoštolského stolce byla ve čtvrtek 7.9.2006 představena nová kniha státního sekretáře kardinála Angela Sodana. Il lievito del Vangelo. La presenza della Santa Sede nella vita dei popoli.
Publikováno: 8. 9. 2006 13:32

Vatikán: Kardinál Angelo Sodano do svého úřadu nastoupil 1.12.1990 a v příštím týdnu svou službu ukončí. Knihu jeho promluv k představitelům států a dalších diplomatických a církevních projevů představili Mons. Gabriele Giordano Caccia a Pietro Parolin. Italské vydání publikace s názvem "Il lievito del Vangelo. La presenza della Santa Sede nella vita dei popoli" (Kvas evangelia. Přítomnost Apoštolského stolce v životech lidí.) obsahuje 12 promluv kardinála Sodana, který zastával úřad státního sekretáře téměř 16 let, během pontifikátu Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

Mons. Parolin poukázal na to, jak složité a bez odpočinku bylo dlouhé období služby kardinála Sodana církvi. "Mám na mysli konec studené války, dva konflikty v zálivu, válku na Balkáně a vypuknutí mezinárodního terorismu, po 11.9.2001," uvedl.

Ve své knize se kardinál Sodano věnuje otázce důstojnosti lidkých bytostí, tématu solidarity  nebo potřebou umístit etické hodnoty do základů všech forem sociální struktury a lidského spolužití.

Nově jmenovaný státní sekretář Apoštolského stolce kardinál Tarcisio Bertone se úřadu ujme 15.9.2006.